/Wykład prof. Tomasza Kaźmierskiego

Wykład prof. Tomasza Kaźmierskiego

Zamieszczamy slajdy przygotowane przez prof. Tomasza Kaźmierskiego jako ilustracje do jego wykładu pt. "Obywatel wobec państwa w Polsce i Wielkiej Brytanii" wygłoszonego w styczniu Warszawie.


Slajdy z wykładu do pobrania

 

About Tomasz J. Kaźmierski

elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
194 wyświetlen