/Wspomnienie o śp. Jerzym Gieysztorze

Wspomnienie o śp. Jerzym Gieysztorze

Rok temu, 10 lipca 2016, zmarł Jerzy Gieysztor, nasz przyjaciel, oddany uczestnik Ruchu JOW i wielki orędownik Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. W pierwszą rocznicę Jego śmierci wspominamy p. Jerzego.

Jerzy Gieysztor (1.10.1936 – 10.07.2016) – potomek uczestnika Sejmu Wielkiego, a więc tradycja więzy krwi z twórcami Konstytucji 3 Maja. Nauczyciel akademicki, założyciel ZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracownik prof. Jerzego Przystawy, współzałożyciel Stowarzyszenia JOW, organizator działań patriotycznych, publicysta.

Słowa Jerzego Gieysztora – co On podkreślał jako wartości:

W Biuletynie Informacyjnym Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, w konkluzjach Konferencji w Ciechocinku, 18 listopada 2000 r., pisał: „A ks. Stanisław Konarski? Mógł być dumny; konferencję cechowała troska od dobro wspólne, a On zawsze przypominał, że wiary nie wolno oddzielać od rozumu„.

Konferencja WSEiA w Kielcach w 2004 r.: „Usunięcie rozwiązań ustrojowych rodzących zło jest obowiązkiem sumienia„.

Po wielu dyskusjach w Ruchu JOW, także tu, w okolicach Lutkówki, powstała „Reguła wyborcza JOW. Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych im. prof. Jerzego Przystawy”. Taki jest imperatyw ustrojowy Jerzego Gieysztora: w wyborach większościowych do Sejmu pełna swoboda wyłaniania kandydatów spośród wyborców w każdym z 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. I kilka wskazań praktycznych.

Można mówić o efekcie Gieysztora: na wszelkich zgromadzeniach przy nim ludzie stawali się lepsi – nobilitował samą swoją obecnością.

Nie należał do żadnych politycznych koterii. Dumny był z tego. Mimo zaangażowania w pracy państwowej nigdy nie zabiegał o odznaczenia i ordery. I nie miał takowych. Czas to zmienić!

Jurku, pozostaniesz w naszych myślach jako człowiek ujmujący, chrześcijanin pogodnej wiary, niezłomny patriota. Jako ten, kto precyzyjnie myślał, pięknie mówił, wiele czynił.

Boże Ojców naszych, daj Tobie i nam radość spełnienia Twoich marzeń o Polsce.

Pożegnanie Jerzego Gieysztora w Lutkówce, 15 sierpnia 2016

fot. archiwum JOW

About Andrzej Czachor

fizyk, prof. dr hab. w NCFJ w Świerku, publicysta; od 1995 roku uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
1 262 wyświetlen