/WoJOWnicy – Janusz Sanocki

WoJOWnicy – Janusz Sanocki


Trzeba postawić zasadnicze pytanie: Dlaczego uważamy, że zmiana ordynacji wyborczej jest konieczna.

 

Proszę popatrzeć na to, co się stało po II wojnie światowej w Europie i na świecie, gdzie zwycięskie mocarstwa narzuciły wszystkim podbitym krajom osi ordynację proporcjonalną. Adenauer chciał dla Niemiec okręgów jednomandatowych, bo wiedział jak wzmacnia państwo zdrowy system polityczny. Tymczasem Alianci się na to nie zgodzili.


 


796 wyświetlen