/Werdykt Sądu RP w sprawie zniszczenia podpisów pod wnioskiem o referendum

Werdykt Sądu RP w sprawie zniszczenia podpisów pod wnioskiem o referendum

 

30 marca 2011 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia oddalił zażalenie Stowarzyszenia, uznając, że zniszczenie podpisów pod wnioskiem o referendum nie stanowiło czynu zabronionego prawem. Postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Wyroku Sądu wysłuchali członkowie Zarządu Stowarzyszenia Jerzy Przystawa i Remigiusz Zarzycki (inne osoby zostały zmuszone do opuszczenia sali rozpraw).

 

Relacja video Krzysztofa Pawlaka

 

512 wyświetlen