/Wartość referendum

Wartość referendum

Brawo Aktywni Sojusznicy JOW! Drodzy WoJOWnicy! 78,75%!! Podobny wynik znajduje się W POPULACJI, co nie oznacza, że łatwo i natychmiastowo można go udostępnić światu. Pamiętajmy, że władze nie powiadomiły obywateli o swoim „odgórnym” referendum.  78,75% to mocna wskazówka rozkładu preferencji wśród wszystkich mieszkańców Polski. To armia najbardziej aktywnych sojuszników zdecydowała o tym wyniku. Brawa dla nas wszystkich. To dotychczas najlepsze udokumentowane doświadczenie zapowiedzi JOW w historii naszego Kraju. Nie dajmy się zwodzić nierzeczywistym wyobrażeniom. Ten dowód o wiele trudniej zignorować niż jakiekolwiek inne obserwacje.  To studium proobywatelskich motywacji wyraźnie pokazuje, dowodzi matematycznie rachunkiem prawdopodobieństwa i potwierdza, że wśród tych, którzy nie poszli głosować, zdecydowana większość opowiada się za zmianami na rzecz jednomandatowej ordynacji wyborczej. Nikt nam już nigdy nie wmówi żadnym nierzetelnym „sondażem”, że poparcie dla JOW w realnych warunkach możliwości decyzji obywatela, nie przekracza granicy zdecydowanej większości. Wbrew przeciwnościom losu wygrywaliśmy i wygrywamy świadomość mocy jednomandatowych konkursów wyborczych. Tak jak NIEZŁOMNY profesor Jerzy Przystawa trwał i my trwamy, a metoda wciela się w życie. Wierzę, że nadchodzi moment, gdy mieszkańcy Polski  docenią JOW-y w praktyce, na każdym szczeblu, od góry do dołu. Frekwencja w tym przypadku to wielka i namacalna oznaka świadomości. Nie możemy zmarnować tego doświadczenia i nie możemy utracić szansy na oddolne, wiążące referendum. Wierzę, że jest ku temu okazja. Może być częściowo ulokowana w Pałacu Prezydenckim.

Najlepsi obywatele samodzielnie wykazują najlepsze aspiracje proobywatelskie: oddają głos w referendum, niezależnie jak głosują. Państwo, które nie szanuje i nie dba o oznaki, rozwój i wzmacnianie najlepszych proobywatelskich aspiracji, nie może być instrumentem autentycznej władzy Suwerena. Np. w Szwajcarii nie istnieją progi frekwencyjne i każde referendum jest zawsze wiążące. To PRÓG FREKWENCJI niszczy motywacje proobywatelskie. Z kolei w Belgii i Australii każdy obywatel ma obowiązek pofatygować się do urny. Cóż, człowieka w naturalny sposób napędza także… lenistwo. Co JEST SPRAWĄ PO CZĘŚCI NIEZALEŻNĄ od oceny mądrego i optymalnego rozwiązania w danym obszarze naszego działania, szczególnie wtedy, gdy wszystko przygotowano i zaczyna działać jak trzeba w kwestii inicjowania referendum lub dostępności pytania w dzień wyborów parlamentarnych. Wierzę, że oddolna inicjatywa referendalna może zacząć nabierać nowych wartości.

Róbmy swoje.

Pomóżmy każdemu i pomóżmy wyłączności JOW. Uzyskajmy prawodawczy, oddolny i zawsze wiążący instrument referendalny. Wierzę, że szanse na to rozwiązanie związane są z Pałacem Prezydenckim.

Braterstwo JOW! Współdziałajmy!

Wyłączność 460 jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu to wyłączność uczciwości i sprawiedliwości reguł, wyłączność przejrzystych konkursów wyborczych, które bronią się i zwyciężają własną słusznością, jak pierwszy zauważył i zakomunikował nam wytrawny obserwator zjawisk liczbowych, czcigodny i NIEZŁOMNY, śp. prof. Jerzy Przystawa!

About Jan Sadowski

metodolog, doktor nauk, nauczyciel akademicki ( choć nieprawidłowo przedstawione na filmie jako drugie, pytanie w minucie 1:51 do Prezydenta Komorowskiego zostało przegłosowane w konkursie MAKSYMALNĄ liczbą głosów przez sojuszników pro-obywatelskich JOW : https://www.youtube.com/watch?v=qJ7Q65gyMxc )
2 921 wyświetlen