/Walne Zgromadzenie – Wrocław, 18.02.2012

Walne Zgromadzenie – Wrocław, 18.02.2012


W imieniu  Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego

"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

zwołuję


Walne Zgromadzenie Członków


na sobotę, 18 lutego 2012, na godzinę 11.00.

 

 

Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w Pawilonie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 36 (Plac Maksa Borna 9).


 


Proponowane punkty Porządku Obrad:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wystąpienie senatora Andrzeja Pająka – gościa Walnego Zgromadzenia
 4. Referat dra Marka Zagajewskiego o sytuacji społeczno-politycznej po ostatnich wyborach parlamentarnych i perspektywach Ruchu JOW
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej
 6. Sprawozdanie Zarządu
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
 9. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu
 10. Propozycje i uwagi Zespołu Problemowego
 11. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12. Propozycje programowe na najbliższy rok
 13. Podjęcie uchwał
 14. Wolne wnioski

 


Informuję, że dla usprawnienia pracy Walnego Zebrania powołałem Zespół Problemowy, w składzie:

 1. Paweł Kawarski, Konstancin – Jeziorna
 2. Mateusz Milian, Wrocław
 3. Grzegorz Reda, Warszawa

 

 

Zadaniem Zespołu jest zebranie wszystkich uwag, wniosków i propozycji na temat działalności Stowarzyszenia i Ruchu i przedstawienie ich na Walnym Zebraniu. Wszystkich proszę o nadsyłanie takich uwag i wniosków na adres Biura Ruchu spes@spes.wroc.pl e-mailowo lub pisemnie (najlepiej elektronicznie!)

 

Zgromadzenie, zgodnie z tradycją Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Jednak udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominam, że członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są (&13 Statutu) do regularnego płacenia składek (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z tym proszę i apeluję do członków i sympatyków o dokonanie wpłat na konto Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław

Numer Konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

 

 

 

Jerzy Przystawa
prezes Zarządu

 

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
730 wyświetlen