/Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 24.06.2017

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 24.06.2017

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się we Wrocławiu w sobotę, 24 czerwca 2017 r., początek o godzinie 11.00.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, tj. 24 czerwca 2017 roku, na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Krajowym Biurze Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 3/1.

Planowany porządek obrad:

1.Powitanie i refleksja.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
9. Zmiany w Zarządzie.
10. Propozycje programowe na najbliższy rok.
11. Wolne wnioski.

Zgromadzenie jest zamknięte, udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest wyłącznie dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani – zgodnie z &13 Statutu – do regularnego płacenia składek członkowskich (składka miesięczna wynosi 10 zł). Dlatego apelujemy o uregulowanie składek członkowskich za 2016 rok.

* grafika: Mariusz Szewczyk

1 352 wyświetlen