/VI Marsz o JOW – 6.10.2011

VI Marsz o JOW – 6.10.2011

VI Marsz o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

6 października 2011

Warszawa, Plac Defilad – Plac Zamkowy

Uwaga! Zmiana terminu: Prezydent RP ogłosił, że ustali datę wyborów parlamentarnych na niedzielę, 9 października. W tej sytuacji poprzednio ustalona data Marszu wypada na okres ciszy wyborczej. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przesunięciu Marszu na czwartek, 6 października 2011.

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze podjął się organizacji ogólnopolskiej manifestacji pod nazwą VI Marsz o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze i do udziału w tym przedsięwzięciu zaprasza i zachęca wszystkie siły patriotyczne Polski, partie polityczne, stowarzyszenia i inne formalne i nieformalne organizacje obywatelskie.


Zbieramy się w Warszawie 6 października 2011, o godzinie 11.00, na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, po stronie Dworca Warszawa – Śródmieście. Pochodem udamy się do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu, aby wręczyć Prezydentowi żądanie przeprowadzenia referendum narodowego w sprawie wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu. Upomnimy się w ten sposób o żądanie obywateli Rzeczypospolitej wyartykułowane poprzez zebranie ponad 750 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w 2005 roku, a którego Sejm do tej pory nie zgodził się nawet wysłuchać.


5 maja 2011 odbyło się w Wielkiej Brytanie referendum ogólnonarodowe, w którym obywatele Zjednoczonego Królestwa wypowiedzieli się czy nadal chcą wybierać posłów w systemie First-Past-The-Post (jaki proponuje nasz Ruch), czy też chcieliby ten system porzucić i zamienić na system bardziej nowoczesny, jak np. australijski AV. Z satysfakcją przyjęliśmy wynik tego referendum, w którym głosujący Brytyjczycy, w 70% opowiedzieli się za starym, sprawdzonym i dobrze im służącym systemem wyborczym. Warto wiedzieć, że podobne były wyniki dwu referendów w tej samej sprawie w dwu prowincjach Kanady. Świadczy to o tym, że wbrew demagogicznej krytyce naszego postulatu, jest to wciąż propozycja rozwiązania aktualnego, sprawdzonego i popieranego przez społeczeństwa, które uchodzą za wzór demokracji i przodują w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym.


Jest to ważne przesłanie, nie tylko dla nas, którzy o takie rozwiązanie ustrojowe zabiegamy od lat, ale także dla Premiera Donalda Tuska i innych polityków, którzy publicznie deklarują poparcie dla JOW. Premier, wypowiadając się ostatnio, twierdził, że bardzo mu zależy na wprowadzeniu JOW w wyborach do Sejmu, ale wszyscy są przeciwko niemu. Zaprosimy go więc, aby razem z nami udał się do Pałacu Prezydenckiego i swoim autorytetem poparł wniosek poddania tej najważniejszej sprawy ustrojowej pod powszechne głosowanie Polaków.


(fot. IV Marsz na Warszawę – 11.10.2008)


Na zakończenie Marszu zorganizujemy konferencję podsumowującą nasze działania i perspektywy na przyszłość.


Szczegółowy program Marszu i konferencji ogłosimy w późniejszym terminie. Za organizację i przygotowania do Marszu odpowiedzialni są koordynatorzy: p. Wojciech Kaźmierczak (Wrocław) i p. Remigiusz Zarzycki (Warszawa)


Zgłoszenia, uwagi, propozycje etc. prosimy kierować na adres naszego Biura Krajowego spes@spes.wroc.pl


Apelujemy o wpłaty na organizację Marszu:

konto nr 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

z dopiskiem „marsz”.

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia:

                         Jerzy Przystawa

                         Prezes

 

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
8 549 wyświetlen