/Ulotka JOW na Demonstrację o Wolność Słowa – 29.09.2012

Ulotka JOW na Demonstrację o Wolność Słowa – 29.09.2012


Potrzebujemy ludzi sumienia 

(ks. bp. A. P. Dydycz, 16.09.2012)

 

 

Szanowny Obrońco wolności słowa!


Bez uczciwego systemu wybierania posłów do Sejmu wszystko pozostanie postaremu. Użyj wolności słowa, aby naprawić państwo.


Konieczna jest nowa ordynacja wyborcza do Sejmu i rad. Potrzebujesz reprezentanta, który  Twoje istotne życzenia i żądania niezwłocznie zaniesie do władzy wykonawczej lub  ustawodawczej.  Takich posłów dają wybory w niewielkich jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW), tak jak w Anglii (ok. 65 tys. wyborców). Tu kandydować może każdy wyborca. Wybierając z pośród kandydatów okręgu jednego, zwykłą większością głosów, budujesz silną więź między Tobą a Twoją instytucją służebną – państwem. Ten prosty system będzie naturalną gwarancją wolności słowa.


(Obecnie stosowane głosowanie na wieloosobowe listy partyjne tego nie zapewnia, bo listy tworzą szefowie partii, a nie wyborca. Stad bierze się korupcja, sitwy, łamanie prawa, wyprzedaż bogactw kraju, handel suwerennością przez Rząd i Sejm.)


Żądaj zawsze i wołaj dziś:   Jeden okręg, jeden mandat

                                         To jest demo kracji standard!Kontakt: Ruch Obywatelski JOW

a.czachor@cyf.gov.pl

www.jow.pl, www.zmieleni.pl


About Andrzej Czachor

fizyk, prof. dr hab. w NCFJ w Świerku, publicysta; od 1995 roku uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
700 wyświetlen