/Uchwała Walnego Zjazdu Stowarzyszenia JOW

Uchwała Walnego Zjazdu Stowarzyszenia JOW

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, kontynuując wieloletnie działania na rzecz JOW, 30 czerwca 2015 podjęło uchwałę, o włączeniu się w kampanię referendalną przed ogólnokrajowym referendum ogłoszonym na 6 września br.

Celem udziału Stowarzyszenia w tej kampanii jest promowanie ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu RP, wzorowanej na modelu brytyjskim, realizującym:
– równą dla wszystkich pełnoprawnych obywateli, pełną swobodę indywidualnego kandydowania;
– podział polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych;
– wybór posłów na zasadzie zwykłej większości, w jednej turze głosowania;
– publiczne liczenie głosów w każdym okręgu wyborczym.

1 206 wyświetlen