/Uchwała I Niezależnego Forum Samorządowego

Uchwała I Niezależnego Forum Samorządowego

Stanowczo sprzeciwiamy się, ogłoszonemu przez przedstawicieli sejmowejKomisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zamiarowi odebrania biernego prawa wyborczego prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, sprawującym swój urząd więcej niż jedną kadencję oraz zamiarowi likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad. Spowodowałoby to przejęcie samorządów przez oligarchie partyjne, niszczące Polskę na szczeblu centralnym i w konsekwencji erozję powszechnie rozwijającej się w samorządach gospodarności i odpowiedzialności, co jest szczególnie widoczne w gminach, na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego.

Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r. była najdalej idącą i najlepiej przeprowadzoną reformą ustrojową ostatnich 28 lat. Diametralnie zmieniła ona charakter ustrojowy, funkcjonalny i prawny gmin w III Rzeczypospolitej oraz stworzyła warunki dla odbudowania obywatelskich wspólnot lokalnych i realizacji ludowładztwa na poziomie gmin. W samorządach i powstałych tam patriotycznych wspólnotach obserwuje się korzystne efekty realizacji należnej obywatelom podmiotowej roli w funkcjonowaniu władz lokalnych.

W przeciwieństwie do szerokiego zakresu obywatelskiej podmiotowości w samorządach gminnych, obywatele Rzeczypospolitej nie mają możliwości spełniania takiej samej roli w sprawowaniu władzy w państwie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wadliwa ordynacja wyborcza w wyborach do Sejmu RP.

Uważamy, że najlepszym lekarstwem na patologie w życiu publicznym jest wzmacnianie podmiotowej roli obywateli i dlatego postulujemy, by gruntowną reformę strukturalną w ustroju Rzeczypospolitej zacząć od zmiany sposobu wybierania posłów do Sejmu. Dostrzegając popularność postulatu JOW w wyborach do Sejmu wśród coraz większej liczby grup społecznych, domagamy się zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu na większościową realizowaną w JOW. Jest to konieczne w celu uruchomienia mechanizmu pozytywnej selekcji reprezentantów uchwalających w naszym imieniu prawo w państwie.

Chcemy systemu wyborczego pozwalającego rozliczać każdego posła indywidualnie oraz umożliwiającego wszystkim łatwe kandydowanie na równych zasadach w małych okręgach. Wybór w takim systemie wyłoni ludzi kompetentnych, honorowych, odpowiedzialnych, sumiennych w pracy dla dobra wspólnego i łatwo, w razie potrzeby, wymienialnych na innych.

Grodzisk Mazowiecki, 29 marca 2017

Podpisali uczestnicy I Niezależnego Forum Samorządowego

1 638 wyświetlen