Chodziło o jedno słowo

W przeddzień Święta Niepodległości 2016 przypominamy wystąpienia posła Wojciecha Błasiaka przed Zgromadzeniem Narodowym w 1997. „Zasadnicza część elit politycznych (…) okazuje się niezdolna do myślenia

więcej...

Proporcjonalny przekręt konstytucyjny

W polskiej Konstytucji z 1997 roku, uchwalonej pod osobistymi auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego, a partyjnymi postkomunistów SLD i postkomunistów PSL

więcej...

Moja fraszka na Kaczyńskiego, PiS i „Gazetę Polską”

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja lider PiS Jarosław Kaczyński przypomniał sobie i nam o naszej wolności obywatelskiej i narodowej.

więcej...