Ograniczenie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

jako próba rozszerzenia partyjnej oligarchii wyborczej Rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziała

więcej...

Wpływ ordynacji wyborczej do parlamentu na gospodarkę kraju

Główna teza dowodzona w niniejszym artykule to twierdzenie, iż w ustroju gabinetowo-parlamentarnym ordynacja wyborcza ma potencjalnie istotny, choć pośredni wpływ na gospodarkę kraju, dzięki bezpośredniemu wpływowi na proces wyborczej selekcji parlamentarnych elit politycznych, których jakość zasadniczo decyduje o jakości państwa prowadzącego polityki gospodarcze. O tym czy ten wpływ staje się realny, decyduje kontekst socjopolityczny danego …

więcej...