Kompradorski i oligarchiczny sens współczesnego konfliktu politycznego w Polsce

Od zwycięstwa wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość jesienią 2015 roku, trwa z różnym nasileniem, mniej lub bardziej żenujący i hałaśliwy

więcej...

Wpływ ordynacji wyborczej do parlamentu na gospodarkę kraju

Główna teza dowodzona w niniejszym artykule to twierdzenie, iż w ustroju gabinetowo-parlamentarnym ordynacja wyborcza ma potencjalnie istotny, choć pośredni wpływ na gospodarkę kraju, dzięki bezpośredniemu wpływowi na proces wyborczej selekcji parlamentarnych elit politycznych, których jakość zasadniczo decyduje o jakości państwa prowadzącego polityki gospodarcze. O tym czy ten wpływ staje się realny, decyduje kontekst socjopolityczny danego …

więcej...

Fasadowa demokracja III Rzeczypospolitej i jej obywatelska alternatywa

 

Demokracja w III Rzeczypospolitej jest fasadowa. Fasadą pozorującą demokrację polityczną są wybory do Sejmu. Wybory do Sejmu pozorują demokrację, ponieważ wyborcy głosują, ale w istocie ani nie wybierają posłów, ani sami nie mogą być wybierani. 

więcej...