/Stanowisko OZZL w sprawie referendum i popracia dla JOW

Stanowisko OZZL w sprawie referendum i popracia dla JOW

Stanowisko Prezydium ZK OZZL z 21 sierpnia br. w sprawie referendum i poparcia dla JOW.

W związku ze zbliżającym się ogólnokrajowym referendum w dniu 6 września br. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wzywa do powszechnego udziału w referendum i do głosowania ZA wprowadzeniem większościowej ordynacji wyborczej do Sejmu, opartej o JOW – jednomandatowe okręgi wyborcze.

W ocenie OZZL wprowadzenie ordynacji wyborczej opartej o JOW jest konieczne, aby zmienił się charakter dyskusji publicznej w Polsce, również tej dotyczącej ochrony zdrowia. Dzisiaj bowiem – przy ordynacji proporcjonalnej i partyjnej – gdy posłowie liczą się bardziej z opinią władz swojej partii, niż głosem społeczeństwa, dyskusja ta ma charakter wyniszczającej, a przy tym jałowej międzypartyjnej walki. Argumenty merytoryczne mają w niej znaczenie drugorzędne, a najważniejsze jest to, czy dane rozwiązanie jest „za” czy „przeciw” interesowi określonego ugrupowania. Skutkuje to brakiem skutecznych rozwiązań problemów w wielu dziedzinach życia społecznego. Publiczna ochrona zdrowia jest tego najlepszym przykładem.

OZZL należy do społecznego ruchu na rzecz JOW od 2000 roku.

Prezydium ZK OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

About Krzysztof Bukiel

lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, działacz związkowy, publicysta, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy; Krzysztof Bukiel wraz z OZZL od lat popiera wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i uczestniczy w Ruchu Obywatelskim na rzecz JOW
1 126 wyświetlen