/Stanowisko RM w Nysie – 28.11.2012

Stanowisko RM w Nysie – 28.11.2012


Na wniosek Fundacji Sapere Aude Rada Miejska w Nysie jednogłośnie przyjęła Stanowisko w sprawie poparcia dla Jednomandatowych Okręgów Wyborczych:


Rada Miejska w Nysie zwraca się do posłów wszystkich klubów parlamentarnych o pilne rozpoczęcie prac nad zmianą ordynacji wyborczej i wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.

 
Stanowisko RM w Nysie, przyjęte 28 listopada 2012 r., zostało złożone do Marszałka Sejmu, który następnie przekaże jego treść szefom klubów parlamentarnych.620 wyświetlen