/Spotkanie przedreferendalne – czy i dlaczego JOW? – Żabia Wola, 1.09.2015

Spotkanie przedreferendalne – czy i dlaczego JOW? – Żabia Wola, 1.09.2015

W związku z referendum zarządzonym na 6 września, dr Wojciech Błasiak i mgr. inż. Jerzy Gieysztor, będą odpowiadać na pytanie:

Czy i dlaczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w wyborach do Sejmu RP?

Gminny Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na to obywatelskie spotkanie we wtorek, 1 września, o godzinie 19.

706 wyświetlen