/śp. Jerzy Gieysztor (1.10.1936 – 10.07.2016)

śp. Jerzy Gieysztor (1.10.1936 – 10.07.2016)

„Czasem przyjaciel przylgnie nad brata.” [Prz, 18,24]

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dziś Jerzy Gieysztor, wielki patriota, działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1970 i 1980, od wielu lat oddany i niestrudzony uczestnik Ruchu JOW, autor, organizator i bezinteresowny działacz na rzecz dobra wspólnego.

Wiele dobrego można powiedzieć o śp. Jurku Gieysztorze, ale najbardziej pasuje do Niego określenie: żył dla innych. Przez ostatnie 18 lat walczył niezłomnie o naprawę Rzeczypospolitej i o elementarne prawo Polaków do podmiotowości poprzez wolną reprezentację w jednomandatowych okręgach wyborczych. Nigdy nie tracił ducha, swą pogodną naturą dostarczał motywacji innym, nie poddawał się, zawsze pomagał i wszystko wybaczał.

Otrzymujemy wiele łask od Boga. Ale kiedy stawia On na naszej drodze swych posłańców, wiemy, że chce nas wesprzeć w sposób szczególny. Ruch JOW stracił dziś wybitnego uczestnika.

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
2 089 wyświetlen