/Sanocki: „Nie zamiatajmy wyborów pod dywan” – „Rzeczposolita”, 2.12.2014

Sanocki: „Nie zamiatajmy wyborów pod dywan” – „Rzeczposolita”, 2.12.2014

To kolejny dowód na słuszność podnoszonego od lat żądania zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia do polskiego systemu wyborczego na każdym szczeblu wyboru przedstawicieli społeczeństwa w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Czy liderzy polskiej sceny politycznej wyciągną wnioski z obecnego kryzysu i poprą ten postulat czy też, jak europosłanka PO Julia Pitera (notabene niegdysiejsza działaczka Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych), będą znów tuszować ewidentne błędy systemu wyborczego III RP w imię ciasnych partyjnych interesów?

Źródło: Janusz Sanocki – Nie zamiatajmy wyborów pod dywan, „Rzeczpospolita”, 2.12.2014

710 wyświetlen