/Sanocki: Napiszmy własną ordynację – www.uwazamrze.pl

Sanocki: Napiszmy własną ordynację – www.uwazamrze.pl

Tzw. narracja establishmentu – zarówno tego, który rządzi, jak i opozycyjnego – ma Polakom wystarczyć. Opozycja może się użerać z rządem o wszystko, ale w kwestii JOW elity po obu stronach smoleńskiej barykady milczą, zjednoczone wspólnym interesem. Wszak JOW to dla nich polityczna śmierć. I dla pana Donka, i dla prezesa Jarka – nie wspominając już żywiołków drobniejszego płazu. Tu ich interes jest wspólny i ich „solidarność” przeciwko społeczeństwu jest jak skała. Jak pancerna brzoza.

Źródło: Janusz Sanocki – Napiszmy własną ordynację

502 wyświetlen