/Samorządowcy bez politycznych szyldów

Samorządowcy bez politycznych szyldów

10 września 2014 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie spotkali się prezydenci Lubina, Nowej Soli, Poznania, Rudy Śląskiej, Szczecina i wiceprzewodniczący Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Samorządowcy wystartują w nadchodzących wyborach samorządowych bez politycznych barw, tworząc ogólnopolski sojusz bezpartyjnych, wspólnie mówią: „Stop partiom politycznym na poziomie samorządowym”. Wszyscy są zwolennikami JOW.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina: „Partie polityczne dążą do władzy i utrzymanie władzy jest dla nich celem samym w sobie”.

Robert Raczyński, prezydent Lubina: „Partyjność niszczy organizacje społeczne, czyli samorządy, bo samorząd jest formą organizacji społecznej – społeczeństwo zorganizowało się wokół samorządu. Im dalej odepchnie się partie od samorządu, tym większe korzyści dla gmin”.

679 wyświetlen