/„Do Rzeczy”: Mamy najgorszy system

„Do Rzeczy”: Mamy najgorszy system

Polska znalazła się w sytuacji „być albo nie być”. Czy będziemy podmiotem polityki światowej, czy jej przedmiotem.

MS: Od czego to zależy?

W Polsce mamy zły system. Jest zły ustrój, który powoduje, że władza jest panem obywatela za obywatelskie pieniądze. A dodatkowo skutkiem obowiązującej w naszym kraju ordynacji proporcjonalnej jest to, że każde obce mocarstwo może z Polską zrobić, co mu się żywnie podoba.

MS: Uważasz, że to obce mocarstwa starają się utrzymać u nas ordynację proporcjonalną?

W Iraku czy Afganistanie, czyli w tzw. wyzwolonych państwach, Amerykanie zostawiali ordynację proporcjonalną. To nie jest przypadek. Co więcej, w pamiętnikach Adenauera można przeczytać, że kiedy po II wojnie były dyskusje z aliantami o kształcie ustrojowym Niemiec, kanclerz optował za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Alianci się wówczas na to nie zgodzili, bo obawiali się zbyt szybkiego wzrostu potęgi Niemiec i utraty kontroli nad przywódcami partyjnymi, a przez to nad wszystkim, co się dzieje w tym kraju (…).

Cały wywiad Mariusza Staniszewskiego z Pawłem Kukizem dostępny jest w aktualnym wydaniu tygodnika „Do Rzeczy” nr 16/2015 z 13-19 kwietnia 2015.

679 wyświetlen