/Ruch JOW na „Akademii Patriotów”

Ruch JOW na „Akademii Patriotów”

29 czerwca br. Ruch JOW uczestniczył w spotkaniu w ramach „Akademii Patriotów” we Wrocławiu, którego gościem specjalnym był prof. Leszek Żebrowski, historyk i publicysta. Tematem wykładu było „Oszustwo transformacji”, podczas którego prof. Leszek Żebrowski przez ponad 3 godziny opowiadał m.in. o czasach II Rzeczypospolitej Polskiej, wybuchu II wojny światowej, początkach komunizmu w Polsce.

Współorganizatorami tego spotkania byli: Nowa Prawica, Ruch Narodowy, Stowarzyszenie Polski Wrocław, Unia Polityki Realnej, Prawica Rzeczpospolitej, a także Ruch JOW. Karol Maluchnik mówił o naszym głównym postulacie czyli Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, a także zachęcał wszystkich słuchaczy do udziału w referendum 6 września i głosowaniu na TAK dla JOW.

955 wyświetlen