/Relacja ze spotkania woJOWników w Sandomierzu

Relacja ze spotkania woJOWników w Sandomierzu

3 lipca 2015 roku, w Hotelu Basztowym w Sandomierzu, z inicjatywy sandomierskiego komitetu referendalnego, odbyło się spotkanie na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Uczestniczyli w nim dwaj zaproszeni goście – dr Marek Ciesielczyk z Tarnowa oraz Marek Ostapko z Nowej Dęby.

Podczas wystąpienia nowodębski radny przedstawiał zalety wprowadzenia nowej metody obliczania głosów w wyborach do Sejmu. Dr Marek Ciesielczyk opisał z kolei swoje wieloletnie doświadczenie związane z promowaniem JOW-ów.

Obaj prelegenci zgodnie podkreślili szczególną rolę wrześniowego referendum dla całego ruchu na rzecz ordynacji większościowej. Obaj zgodzili się także co do tezy, iż wprowadzenie JOW-ów ograniczy różnego rodzaju lobby oraz rozszerzy wpływ poszczególnych posłów na decyzję podejmowane w parlamencie. Krytyce poddano także obecną ordynację do Sejmu, określając ją mianem niesprawiedliwej i antydemokratycznej.

Dodatkowo w dyskusji głos zabrał koordynator komitetów referendalnych – Grzegorz Osowski oraz Piotr Chojnacki – radny miejski miasta Sandomierza. Dotyczyła ona nie tylko zalet wprowadzenia zasady „jeden okręg, jeden poseł” do Sejmu, lecz także poszukiwania różnych sposobów na zachęcenie społeczeństwa do pójścia na referendum.

jow-sandomierz1

jow-sandomierz3

jow-sandomierz4

jow-sandomierz5

jow-sandomierz6

jow-sandomierz7

jow-sandomierz8

jow-sandomierz9

jow-sandomierz10

jow-sandomierz11

jow-sandomierz-12

jow-sandomierz13

Po wygłoszeniu przemówień nawiązała się dyskusja z przybyłymi na salę widzami. Pojawiły się głosy obawy o „zabetonowanie” sceny politycznej poprzez zmianę systemu wyborczego. 2,5 godzinna rozmowa pozwoliła wyciągnąć wiele ciekawych wniosków na temat zalet i wad ordynacji większościowej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.

Tekst i zdjęcia: Ruch Obywatelski Kukiz Sandomierz

About Marek Ostapko

w Ruchu JOW od 2009 roku. Organizator spotkań z śp. prof. Jerzym Przystawą w rodzinnym mieście Nowa Dęba. W latach 2010-2014 przewodniczący bezpartyjnego Klubu Radnych Ratusz w Radzie Miejskiej w Nowej Dębie. Prezes Stowarzyszenia "Przyjazny Samorząd".
1 614 wyświetlen