/Relacja z cyklu spotkań we wrocławskich duszpasterstwach

Relacja z cyklu spotkań we wrocławskich duszpasterstwach

Na przełomie listopada i grudnia 2009 we wrocławskich duszpasterstwach akademickich przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych skierowanych do młodzieży akademickiej. Celem przyświecającym członkom Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, którzy organizowali spotkania było zasygnalizowanie problemu sposobu wyboru przedstawicieli do Polskiego Parlamentu. Ze względu na to, że Ruch JOW pokłada duże nadzieje w młodych ludziach, naturalnym adresatem projektu stały się duszpasterstwa, które skupiają wokół siebie wiele świeżych umysłów. WoJOWnicy pojawili się przedstawiając ideę ordynacji większościowej w Salezjańskim Duszpasterstwie Akademickim MOST, Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny, Duszpasterstwie Akademickim Dominik. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło około pięćdziesięciu osób.

Podczas każdego spotkania prelegenci przedstawiali mechanizmy funkcjonowania jednomandatowych okręgów wyborczych. Ponadto ważnym elementem było pokazanie różnic pomiędzy systemem większościowym i proporcjonalnym. W trakcie ożywionych rozmów, dyskusji, wykładów prezentowanych przez dra Zdzisława Ilskiego, czy pokazów filmowych podano mnóstwo cennych informacji potrzebnych do zrozumienia wagi sposobu wybierania parlamentarzystów. Jednak wydaje się, że największe znaczenie dla słuchaczy miało omówienie konsekwencji wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych dla Polski i podanie przykładów bieżącej działalności Ruchu JOW. Za każdym razem rzucało się w oczy zainteresowanie kwestią przebudowy sceny politycznej, pobudzeniem aktywności społecznej na poziomie lokalnym, upodmiotowieniem obywateli podczas wyboru władz państwowych, a także wieloma innymi zmianami, które pociągnęłyby za sobą wprowadzenie ordynacji większościowej.  

Chociaż te trzy spotkania na pewno nie należą do ostatnich tego typu, to warto pokusić się o ich pewne podsumowanie. Nietrudno zauważyć, że istnieje ciągła potrzeba przeprowadzania przedsięwzięć tego typu. Okazuje się, że wciąż brakuje rzetelnej informacji o systemach wyborczych, a te dane które dostają się do przeciętnego Kowalskiego są niepełne lub zniekształcone. Młodzi ludzie chcą mieć prawdziwy wpływ na obraz naszego kraju, dlatego szukają dróg realizacji swoich pomysłów i poglądów. Idee JOW trafiają więc na podatny grunt, co w przyszłości może zaowocować popularyzacją pomysłu wprowadzenia ordynacji większościowej. Organizatorów spotkań cieszy fakt, że większość osób, które uczestniczyły w dyskusjach wykazuje pełne poparcie dla JOW, a nawet jeśli ktoś nie był do końca przekonany, to miał okazję skonfrontować swoją wizję wyborów z poważną alternatywą. Założony cel spotkań został osiągnięty, ponieważ WoJOWnicy dotarli ze swoim pomysłem do kolejnych osób. Bez wątpienia udało się skutecznie poruszyć problem ordynacji wyborczej wśród części wrocławskiego środowiska akademickiego. To kolejny ważny krok w stronę zwiększenia frontu zwolenników JOW.

559 wyświetlen