/Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia JOW

Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia JOW

W sobotę, 30 maja 2014, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, macierzystej uczelni twórcy Ruchu JOW śp. prof. Jerzego Przystawy, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemy Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”.

Zebraniu przewodniczył i obrady prowadził dr Zdzisław Ilski, a protokółował Artur Heliak.

Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć WoJOWników, odeszłych od nas w ubiegłym roku, śp. Adama Pleśnara i śp. Mariusza Wisa.

Prezes Stowarzyszenia Wojciech Kaźmierczak w obszerny sposób zrelacjonował kronikę Ruchu JOW i wszelkie wydatki związane z działalnością Ruchu, a Patryk Hałaczkiewicz omówił przebieg i rozwój akcji Zmieleni.pl. jako jednej z akcji Ruchu JOW.

Jerzy Gieysztor, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Zarząd otrzymał absolutorium. I tak w skład Zarządu wchodzą (przypominamy): Wojciech Kaźmierczak (prezes) i Mateusz Milian z Wrocławia, Anna Niedziałkowska z Warszawy, Tadeusz Rogowski z Koszalina, Włodzimierz Urbańczak z Poznania oraz Edward Wóltański z Lubina.

Zgodnie z porządkiem obrad dokonano niezbędnych zmian w statucie, które mają m.in. umożliwić Stowarzyszeniu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Dyskutowana była kwestia uporządkowanie członkostwa i nadania Stowarzyszeniu imienia śp. prof. Jerzego Przystawy. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe dalsza dyskusja została przełożona na 5 lipca 2014.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 31 osób z całej Polski.

Dziękujemy p. Grzegorzowi Osowskiemu, który jak co roku, obdarował nas pysznymi jabłkami ze swojego sandomierskiego sadu i p. Weronice Cykowskiej, seniorce Ruchu JOW, która pokonała długą drogę z Kłodzka, aby uczestniczyć w obradach.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na spotkanie dyskusyjne o strategii Ruchu JOW w sobotę, 5 lipca 2014, na godz. 11.00 do Biura Krajowego Ruchu JOW we Wrocławiu przy ulicy Białoskórniczej 3/1.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
dr Zdzisław Ilski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
od lewej: Tadeusz Browarek, Grzegorz Osowski, Robert Szczerba

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
dr Zdzisław Ilski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Anna Niedziałkowska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Artur Heliak, Edward Wóltański, Antoni Wysocki, Maciej Doruchowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Antoni Wysocki, Maciej Doruchowski, Jerzy Gieysztor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wojciech Kaźmierczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Romuald Lazarowicz, Antoni Wysocki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Artur Heliak, z tyłu Grzegorz Osowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jerzy Gieysztor, z tyłu dr Zdzisław Ilski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
prof. Andrzej Czachor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mateusz Milian

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jerzy Gieysztor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maciej Doruchowski, dr Zdzisław Ilski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maciej Doruchowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wojciech Kaźmierczak, Michał Tropper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wojciech Kaźmierczak, Michał Tropper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
dr Zdzisław Ilski, Wojciech Kaźmierczak, Michał Tropper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
dr Zdzisław Ilski, Wojciech Kaźmierczak, Michał Tropper

fot. archiwum JOW

 

1 963 wyświetlen