/Relacja z Konferencji „Sposób na dobre państwo”

Relacja z Konferencji „Sposób na dobre państwo”

28 września br. w Warszawie odbyła się Konferencja „Sposób na dobre państwo” zorganizowana przez Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Na Politechnice Warszawskiej spotkali się zainteresowani tematyką zmian w ordynacji wyborczej.

Konferencję rozpoczął prof. Witold Kieżun, który w doskonałym wystąpieniu scharakteryzował obecną sytuację polityczno-gospodarczą. Zarządzanie publiczne w Polsce uznał za amatorskie i nieprofesjonalne, w dużym stopniu oparte na nepotyzmie i partyjniactwie. Wg prof. Kieżuna opisana sytuacja wymaga radykalnej zmiany w doborze kadr kierowniczych na zasadach systemu większościowego.

Prof. Antoni Kamiński zauważył, że w Polsce mamy nieodpowiedzialne rządy, które w znacznym stopniu skolonizowały instytucje mające w założeniu ograniczać rządzących i ich rozliczać. Efektem jest siła polityków jako zbiorowości i słabość państwa.

Prof. Jacek Raciborski wyraził swoje sceptyczne stanowisko wobec JOW. Szukając możliwości wykorzystania mechanizmów większościowych w ramach ordynacji proporcjonalne przedstawił szkic autorskiego projektu ordynacji.

O zaletach ordynacji większościowej w Kanadzie opowiadał John Pepall. Zauważył, że odrzucenie reprezentacji proporcjonalnej musi prowadzić do transformacji samych partii politycznych. Za jedną z głównych zalet systemu większościowego uznał zdolność do zdobywania mandatów w parlamencie kandydatów niezależnych oraz zdolność do pójścia pod prąd lokalnych działaczy wbrew aparatowi partyjnemu.

Konrad Rytel, prezes zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej stwierdził, że problem dotyczy też samorządów. Dochodzi do sytuacji, że obywatel mający potrzebę aktywności publicznej w samorządzie coraz częściej rozważa, do której partii powinien przystąpić i z jakim liderem się układać, aby mieć dobre, biorące miejsce na liście.

Głównym elementem spotkania była prezentacja podziału Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych przedstawiona przez Pawła Kawarskiego. Praca zainicjowana przez śp. Mariusza Wisa została wykonana przez kilkunastu wolontariuszy i stanowi trudny do przecenienia wkład w działania na rzecz JOW.

W drugiej części spotkania o proponowanych przez nas zmianach dyskutowali m.in. Marian Piłka (Prawica Rzeczpospolitej), red. Łukasz Warzecha („Fakt”), Patryk Hałaczkiewicz (Zmieleni.pl), prof. Kazimierz Kik oraz senator Andrzej Pająk (PiS). Jerzy Gieysztor omówił 7 Reguł JOW – kardynalne zasady, które w szczegółach opisują proponowane zmiany w kodeksie wyborczym proponowane przez Ruch.

Wystąpienia:
prof. Witolda KieżunaProjekt Dobre Państwo
prof. Antoniego KamińskiegoOrdynacja wyborcza a odpowiedzialność osób pełniących urzędy polityczne
prof. Jacka RaciborskiegoWybory do Senatu 2011 a idea głosowania większościowego w okręgach jednomandatowych

 

Panel publicystów i dziennikarzy: red. Łukasz Warzecha, prof. Kazimierz Kik, Marian Piłka

 

Jerzy GieysztorReguła JOW

realizacje video Mariusz Huk

About Artur Heliak

wrocławianin, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; jeden z liderów akcji zmieleni.pl, Koordynator ds. PR i Mediów Ruchu JOW; trzy lata spędził w Londynie, gdzie z bliska zapoznał się z tematyką polskiej emigracji i funkcjonowaniem państwa opartego o jednomandatowe okręgi wyborcze; publikował m.in. w tygodniku "Uważam Rze" oraz w "Rzeczpospolitej"
950 wyświetlen