/Projekt ANTYPA

Projekt ANTYPA

Uważam, że jako Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych możemy "ruszyć się" i w przededniu wyborów parlamentarnych zrobić dla obywateli coś praktycznego w ramach obowiązującego porządku prawnego – mianowicie zwrócić im zmonopolizowane przez partie polityczne bierne prawo wyborcze.

 

2 503 wyświetlen