/prof. Andrzej Czachor 1934-2017

prof. Andrzej Czachor 1934-2017

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 5 września 2017 roku, w wieku 83 lat, zmarł prof. Andrzej Czachor, nasz serdeczny przyjaciel, wielki patriota, fizyk, prof. dr hab. w Narodowym Centrum Fizyki Jądrowej w Świerku, publicysta.

Od samego początku, bo od 1995 roku, profesor Andrzej Czachor aktywnie działał w Ruchu Obywatelskim na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Towarzyszył nam we wszystkich akcjach, organizował konferencje, przyjeżdżał na każde spotkanie, napisał kilkadziesiąt tekstów promujących JOW. Prof. Andrzej Czachor niezmordowanie, często sam, rozdawał nasze ulotki, cierpliwie tłumaczył, zbierał podpisy. Przez wiele lat wspierał nasz Ruch również finansowo.

W 2014 roku ukazała się Jego książka pod tytułem „Pany by to mogły mieć”, czytamy w niej:

Tym destrukcyjnym trendom trzeba się przeciwstawić. W pierwszej kolejności należałoby zmienić ordynację wyborczą tak, aby umożliwić wybór właściwych ludzi do Sejmu. Ludzi zaufania publicznego, wiedzy i energii, wyłonionych z grona wyborców. (…) Można tego dokonać w bezpośrednich wyborach większościowych w niewielkich jednomandatowych okręgach wyborczych. Przyjąć należy także zasadę wyborczą, że każdy obywatel może kandydować, jeśli wyrazi taką chęć i spełni wymogi prawne; posłem zostaje kandydat, który zdobył najwięcej głosów poparcia w okręgu; wyborcy mają prawną możliwość odwołania posła w trakcie kadencji (…).

Myśląc o rozwiązaniach ustrojowych, nie wolno więc zapominać o moralności. O wychowaniu do odpowiedzialności, do zwykłej przyzwoitości, do życia według tradycji cywilizacji chrześcijańskiej. Albowiem dobro kroczy jedną wąską ścieżką, zło natomiast proponuje wiele wariantów – na tym polega destrukcyjna siła chaosu. Bądźmy więc w sprawach ustrojowych przezorni i dumni, odrzucajmy „plewy głupoty i prymitywu”. Wybory w systemie JOW funkcjonowały w Polsce w „złotych” wiekach jej państwowości. Potrafimy dopilnować, aby gdy wejdą w życie, działały bez skażeń również w przyszłości.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb prof. Andrzeja Czachora odbędzie się w piątek, 15 września 2017, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Msza św. w Jego intencji zostanie odprawiona o 12.30 w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. św. Wincentego.

2 204 wyświetlen