/Poważna deklaracja na temat JOW czy wabik?

Poważna deklaracja na temat JOW czy wabik?

Interesująca deklaracja Marka Jurka dotycząca programu wyborczego PRz została wymieniona dzisiaj w internetowym wydaniu „Rz”,:

 „[Marek Jurek] Zadeklarował, że cele polityczne w tej kampanii to m.in. radykalna reforma podatkowa ze zmniejszeniem podatków dla rodzin wychowujących dzieci, zniesienie obecnego systemu finansowania partii politycznych i wprowadzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu.”

Wypowiedź ta wywołuje dwie refleksje. Należy powitać z uznaniem deklarację dotyczącą postulatu wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu. Po pierwsze, dlatego, że partii czy polityków deklarujących poparcie dla tej formuły wyborczej nie jest wielu nawet w środowiskach, które z niej skorzystałyby – stronnictwa mniej liczne czy reklamowane w mediach, mają większe szanse zdobywać mandaty w okręgach jednomandatowych bez konieczności przekraczania progu. Po drugie, nawet gdy ktoś deklaruje poparcie dla j.o.w., to nie wymienia Sejmu jako forum, którego członków należałoby wybierać w tej formule. 

Natomiast powyższy optymizm gasi propozycja współpracy z PJN, skoro właśnie ta partia postuluje okręgi jednomandatowe … w samorządach. 

Nadchodząca kampania wyborcza wykaże czy postulat j.o.w. jest traktowany przez PRz poważnie, czy też stanowi jedynie wabik dla potencjalnych wyborców.

Z pewnością, należy wnikliwie obserwować kolejne publiczne deklaracje PRz, a także 8 października szukać przedstawicieli PRz (i może nawet PJN?) wśród uczestników VI Marszu o JOW.

About Paweł Kawarski

prawnik, działacz Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW od 2003 r., członek Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", ekspert Fundacji im. Jamesa Madisona
781 wyświetlen