/Postulat JOW a instytucja referendum obywatelskiego

Postulat JOW a instytucja referendum obywatelskiego

Postulat JOW jest najistotniejszym postulatem ustrojowym także dla mnie .

Tym nie mniej uważam że postulat stosunkowo łatwo dostępnego referendum organizowanego na żądanie (odpowiednio licznej) grupy obywateli (referendum obywatelskie) jest równie ważny jak postulat JOW . Uważam tak ponieważ ogółowi obywateli (narodowi) należy się gwarancja suwerenności nad swoim państwem poprzez gwarancję   możliwości bezpośredniego decydowania o WSZYSTKICH PROBLEMACH w sprawie których wystarczająco liczna grupa obywateli wystąpi z żądaniem rozpisania referendum .

Zawsze ostatnie zdanie w państwie powinno należeć do obywateli .

Ważność referendum nie powinna być uzależniona od progu frekwencyjnego . Brak progu frekwencyjnego da gwarancję że wszystkie siły społeczne zainteresowane wynikiem głosowania będą zachęcać obywateli do udziału w referendum , oraz zagwarantuje że zdanie obywateli wyrażone w głosowaniu referendalnym będzie zdaniem rozstrzygającym .

Tak skonstruowana instytucja referendum obywatelskiego (ani żadna inna) nie uchroni obywateli przed podjęciem błędnej decyzji w głosowaniu referendalnym . Jednakowoż taka instytucja referendum z powodzeniem ochroni społeczeństwo przed trwaniem w błędnych decyzjach i rozwiązaniach a to dzięki niezbędnej łatwej dostępności instytucji referendum obywatelskiego. Jeśli decyzje poprzedniego glosowania były błędne , kolejne z pewnością je zmieni .

Instytucję referendum obywatelskiego uważam za niezbędną gwarancję dla trwałości  prawdziwej demokracji opartej o ordynację JOW . Nic innego nie jest w stanie w pełni zagwarantować że nasi reprezentanci nie zdradzą , pewnego pięknego dnia , swego suwerena . Ludziom (posłom) trzeba wierzyć i ich kontrolować .

Wyznaczenie , jako pierwszego celu działań Oburzonych , instytucji referendum obywatelskiego uważam za słuszne zarówno ze strategicznego (o czym napisałem powyżej) jak i z taktycznego punktu widzenia . Względy taktyczne podpowiadają , że warto wykorzystać zapał Solidarności skupiający się oczywiście ma sprawie referendum a także warto wykorzystać to że ,,nasi'' politycy (nasi przeciwnicy) nie mają i mieć nie będą żadnych kontrargumentów przeciwko instytucji referendum obywatelskiego .

Uważam że powinniśmy zdecydowanie szerzej określić cel naszych działań, co byłoby przecież  jedynie przyznaniem się do oczywistych faktów . W moim przekonaniu , naszym celem jest prawdziwa demokracja i suwerenność narodu nad państwem .

714 wyświetlen