/Poparcie działań Ruchu JOW przez Burmistrza Piastowa

Poparcie działań Ruchu JOW przez Burmistrza Piastowa

Informujemy, że Pan Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Piastowa, oficjalnie poparł postulat wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej zamieszczamy pismo w tej sprawie.

Zrzut ekranu 2015-07-07 o 14.43.35