/Pomóżmy polskim samorządom i brońmy ich wolności!

Pomóżmy polskim samorządom i brońmy ich wolności!

Pomysł dwukadencyjności w funkcjach samorządowych pochodzących z bezpośredniego wyboru, to próba ograniczenia praw wyborców.

Dzięki temu, że wyborcy mogą teraz swobodnie wybierać ludzi sprawdzonych i łatwo usuwać tych, którzy się nie sprawdzili, partie wodzowskie nie mają tam praktycznie wstępu. Dwukadencyjność dałaby liderom partyjnym większy wpływ na obsadzanie stanowisk wójtów i zmniejszyłaby motywację do odpowiedzialnych zachowań, zarówno wśród sprawujących te stanowiska, jak i wśród wyborców.

Czytaj: Michał Olech -„Kaczyński zapowiada zmiany w ordynacji wyborczej”

Zobacz: „Sprawa polityczna”: Jarosław Kaczyński w TVP3 Szczecin, 15 stycznia 2017

About Tomasz J. Kaźmierski

elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 783 wyświetlen