/Paweł Kukiz: Wszystkie państwa rozwinięte posługują się ordynacją jednomandatową

Paweł Kukiz: Wszystkie państwa rozwinięte posługują się ordynacją jednomandatową

Wywiad z Pawłem Kukizem został wyemitowany w Telewizji Informacyjnej Włocławek CW24TV 30 marca 2015.

Paweł Kukiz: Ustrój państwa jest zdeterminowany przez ordynację wyborczą. Ten ustrój, w którym teraz żyjemy powoduje, że relacja władza – obywatel, wygląda tak, że władza jest panem obywatela za obywatelskie pieniądze. Schizofrenia. Władza ta jest władzą absolutną, za obywatelskie pieniądze.

Dążę do takiego państwa, gdzie obywatel jest pracodawcą dla polityka. I to od obywatela będzie zależało, czy polityk będzie mógł kontynuować swoją pracę czy też w przypadku jakiegoś zaniechania, czy błędu, w następnej kadencji nie będzie wybrany.

Teraz w Polsce nie wybieramy człowieka tylko partie polityczne. Idąc do wyborów właściwie już wiemy, kto będzie w parlamencie (…).

 

713 wyświetlen