Bardzo dziękuję, że jesteście z nami i że poparliście akcję www.Zmieleni.pl.
To Wy tworzycie Ruch Zmielonych
ruch obywatelski. Każdy z Nas – Polaków, bo zależy nam na życiu w normalnym kraju.


Rozpoczęliśmy akcję we wrześniu i dziś jesteśmy jednym z największych ruchów społecznych w Polsce, z czego bardzo się cieszę. Teraz przejdźmy do działania. To jest konieczne. Razem jesteśmy siłą.

 

Każdy z Was ma przekazać przynajmniej jedną listę z 10 podpisami. Jeżeli to zrobi, osiągniemy nasz wspólny cel – zgromadzimy milion podpisów! Wejdź i pobierz formularz do zbierania podpisów http://zmieleni.pl/referendum

 

Jeżeli ktoś z Was chce coś więcej zrobić może nas wesprzeć finansowo. Bez środków realizacja celu będzie utrudniona.

 

Nie dajmy się zmielić drugi raz! Wejdź i wesprzyj nas finansowo. http://zmieleni.pl/jak-pomoc/wesprzyj-zmieleni-pl/

 

Życzę Wam serdecznie zdrowych, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej atmosferze. Do usłyszenia w Nowym Roku.

 

 

Dyskusja - 1 komentarz
 1. Jan Zdzisław Kondej

  24. Gru 2012,  godz. 12:09

  Nawzajem serdecznie życzę Panu zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej atmosferze.

  Jan Z. Kondej

  PS
  Niestety ale ja faktami jestem przekonany, że wyznaczone działania Ruchu Zmielonych są skazane na porażkę, ponieważ czynności tego Ruchu są niepotrzebnie ograniczone tylko do proszenia się tych, którzy są oczywistymi wrogami JOW w wyborach do Sejmu RP i są wrogami powszechnego referendum oraz są wrogami większości Narodu Polskiego.

  PPS
  Na stronie http://www.zmieleni.pl wielokrotnie pisałem na temat konieczności dodatkowego działania Zmielonych w formie jednoczesnego utworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców w celu przygotowania się do osobistego kandydowania w najbliższych wyborach do Sejmu RP, aby osobiście wprowadzić JOW w wyborach do Sejmu RP i zastąpić zło dobrem. Takie dodatkowe działanie Zmielonych byłoby skutecznym czynnikiem motywującym trzymających władzę w RP do ustąpienia m.in. w sprawie JOW i motywującym większą część społeczeństwa do poparcia nowych kandydatów w wyborach do Sejmu RP, którzy wprowadzą wiele zmian na lepsze.

  PPPS
  Proszę zapoznać się z faktami podniesionymi w poniższym liście otwartym a może Pan zmieni zdanie i rozszerzy działania Zmielonych na proponowane przeze mnie osobiste kandydowanie do Sejmu RP.

  PPPPS
  Dodaję, że zapewne wroga agentura w obawie przed publicznym śledzeniem sprawy w Trybunale Praw Człowieka przyspieszyła nielegalne działania, ponieważ już otrzymałem list z datą 06.12.2012 r. z informacją z Trybunału o decyzji bez uzasadnienia podjętej dnia 29.11.2012 r. przez tylko jednego sędziego L. Bianku przy pomocy sprawozdawcy, że moja skarga: „nr 33352/12 Kondej (ix) przeciwko Polsce” – tak ją oznaczył Trybunał, wniesiona dnia 03.05.2012 r. została uznana za niedopuszczalną.

  Zazwyczaj bardzo długo trzeba czekać na decyzję Trybunału a moja skarga złożona w tak bardzo ważnej sprawie została rozpatrzona już po sześciu miesiącach i na niejawnym posiedzeniu tego sądu więc zapewne w związku z moimi publikacjami poniższego Listu otwartego.

  Jeśli chcemy zastąpić zło dobrem to osobiście zajmijmy się polityką bo ona nami już się zajęła.

  LIST OTWARTY

  Szanowny Pan Robert Winnicki i Współorganizatorzy oraz Zwolennicy Marszu Niepodległości,

  w związku z ważnymi wydarzeniami i Pana zapowiedzią powołania Ruchu Narodowego, proponuję nie tworzenie politycznej partii tylko politycznego Komitetu Wyborczego Wyborców mającego na celu osobiste kandydowanie w najbliższych wyborach do Sejmu RP oraz wygrania wyborów dzięki właściwie opracowanemu programowi wyborczemu.

  Cechą faszyzmu jest m.in. pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego dlatego to SLD i wszystkie partie, które już były u władzy a także inne monopartie jako ich popleczniczki winny być zdelegalizowane bo te partie są faszystowskimi partiami, ponieważ one uniemożliwiły i uniemożliwiają wolne wybory w Polsce gdyż np. politycznie niezależnemu Obywatelowi RP nie wolno osobiście zgłosić tylko swojej kandydatury np. w wyborach do Sejmu RP, mimo, że partyjniacy stanowią zaledwie nieliczną grupkę społeczną w porównaniu z dziesiątkami milionów bezpartyjnych, niezrzeszonych i politycznie niezależnych Obywateli RP.

  Fakty dowodzą, że w Polsce faszystowskie partie i partyjniacy dla ich osobistych korzyści odmawiają nam większości bezpartyjnych Polaków prawa osobistego kandydowania w wyborach i odmawiają nam prawa posiadania własnych przedstawicieli w parlamencie oraz odmawiają JOW w wyborach do Sejmu RP.

  Uważam, że najwłaściwszą formą jest powołanie wyborczej formacji politycznie niezależnych Obywateli, do których ja się zaliczam, którzy razem kandydowaliby w wyborach do Sejmu RP pod wspólnie uchwaloną deklaracją i programem wyborczym dla Ruchu Narodowego.

  Uważam, że właśnie taki Ruch Narodowy polskich patriotów jest konieczny w celu przeciwstawienia się nacjonalizmowi obcych państw w Polsce, które nielegalnie spowodowały uprzywilejowanie ich patriotów w wyborach do Sejmu RP i tym dowiodły, że my Polacy u siebie w Polsce podlegamy obcym państwom i nie decydujemy o własnych prawach oraz nie decydujemy o własnej przyszłości.

  Fakty dowodzą, że rząd w RP nie jest rządem RP bo w Polsce dokonano bezkarnego zamachu stanu.

  Konstytucja RP z 1992 r. stanowi przepis prawa o karze dla sprawców uprzywilejowania obywateli ze względu na narodowość a w 1993 r. pseudo parlament w Polsce i bezkarni parlamentarzyści uchwalili nielegalną ordynację wyborczą do Sejmu RP, w której kandydaci z mniejszości narodowych w wyborach otrzymali kolosalnie większe prawa wyborcze niż my rdzenni Polacy nie mający innej Ojczyzny niż Polska.

  L. Wałęsa podpisał taką ordynację niezgodną z obowiązującym prawem i ta dyskryminacja nas większości Narodu Polskiego nielegalnie trwa wskutek oczywistej zdrady partyjniaków oraz kolejnych pseudo prezydentów RP.

  Ale według obowiązujących przepisów prawa tamta ordynacja wyborcza była nieważną czynnością prawną tak jak następna i tak jak obecny kodeks wyborczy.

  Fakty dowodzą, że do teraz włącznie nielegalnymi m.in. posłami są ci wybrani według przepisów niezgodnych z prawem dlatego konieczny jest nowy rząd przejściowy i utworzony z faktycznie bezpartyjnych Obywateli rzeczywistej opozycji – do czasu przyspieszonych wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

  Fakty dowodzą, że każde zainteresowane państwo w dogodnym dla niego czasie może zarzucić Polsce nieważność wstąpienia Polski do NATO i EU oraz panującą anarchię.

  Takimi faktami mogą być szantażowani ludzie dotychczas trzymający władzę w Polsce i ci szantażowani dla ich osobistych korzyści oraz dla nielegalnego utrzymania się u władzy mogą wykonywać polecenia szantażującego państwa, albo może już je wykonali i nadal wykonują.

  Fakty wystarczająco wykazują kolejny cynizm partyjniaków i władz, które publicznie twierdziły i twierdzą, że rozdzielono funkcję Prokuratura Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, a w rzeczywistości Prokurator Generalny nie jest niezależny tylko nadal musi się przypodobać D. Tuskowi albo innemu premierowi, czyli większości w Sejmie RP, jeśli Prokurator Generalny chce dotrwać do końca swojej kadencji na tym stanowisku.

  Od 1993 r. ja skarżę do Sądu Najwyższego ważność wyborów do Sejmu RP i moje protesty są zasadne ale niestety one są bezskuteczne, ponieważ orzekający sędziowie naruszyli stan faktyczny i stan prawny na korzyść nielegalnie trzymających władzę w Polsce.

  Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zarejestrował moją aktualną skargę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04.11.2011 r. sygn. akt III SW 157/11 o pozostawieniu bez dalszego biegu mojego protestu wyborczego z 2011 r.

  Uważam, że Organizatorzy i Uczestnicy oraz Zwolennicy Marszu Niepodległości także powinni być zainteresowani przebiegiem tego postępowania przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, aby zapobiec niejawnemu rozpatrzeniu skargi przez Trybunał i stronniczemu zreferowaniu skargi orzekającemu Trybunałowi oraz wydaniu decyzji Trybunału bez jej uzasadnienia.

  Jan Z. Kondej

  jankondej@wp.pl albo janzkondej@gmail.com lub jankondej@aol.com

  Odpowiedz

Skomentuj