/Parada Oszustów

Parada Oszustów

 

24 września 2011 zabrałem głos w dyskusji nt. likwidacji powiatów pod artykułem na Portalu Samorządowym – przedrukiem z "Rzeczypospolitej" o podobnej treści.

 

Kościół katolicki ma ok. 1.1 mld wiernych i tylko dwa szczeble zarządzania oddzielające ich od Papieża – biskupa i proboszcza. Hewlett-Packard – chwiejący się obecnie kolos informatyczny na glinianych nogach – ma dziewięć szczebli zarządzania swoimi klientami, których ma zdecydowanie mniej, niż Kościół Katolicki wiernych. Na marginesie warto zauważyć, że Kościół nie potrzebuje do zarządzania złożonych systemów informatycznych oraz że Hewlett-Packard co roku wymienia prezesa.

 

Dyskusja nt. istnienia powiatów jest próżna. Starostowie będą się trzęśli z oburzenia – w rzeczywistości ze strachu, kiedy ktokolwiek odważy się wspomnieć o likwidacji ich źródła utrzymania. Problem rozwiąże się sam, ponieważ zabrakło pieniędzy na utrzymywanie rozdętej poza granice możliwości administracji – podwójnej administracji (rządowej i samorządowej) na szczeblu wojewódzkim oraz podwójnej administracji na szczeblu lokalnym – gminnej i powiatowej. Warto wspomnieć, że w części zlikwidowanych w 1999 województwach nadal działają tzw. delegatury obecnych urzędów wojewódzkich.

 

W naszym kraju (od 2006) dwa ministerstwa zajmują się nauką – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co najmniej trzy zajmują się gospodarką – Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Infrastruktury. Pamiętam czasy, kiedy dwa ministerstwa zajmowały się handlem – Ministerstwo Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług. Ministerstwa zlikwidowano, a handel nadal istnieje i ma się dobrze.

 

Rzeczpospolita utrzymuje w Brukseli trzy ambasady – jedna akredytowana przy Unii Europejskiej, druga przy Królestwie Belgii, a trzecia przy NATO. Polska nadal utrzymuje 26 ambasad w krajach Unii Europejskiej oraz nieznaną mi liczbę konsulatów, tak jakby prowadziła wewnątrz unijną politykę zagraniczną. Na dodatek jestem przekonany, że Unia Europejska jest reprezentowana w Gabonie (ulubionym kraju śp. Prezydenta Kaczyńskiego) przez 27 pełnych urzędników budynków wyposażonych w odpowiednie budżety.

 

Sytuacja się nie zmieni, dopóki do głosu nie zostaną dopuszczeni podatnicy, którzy za to wszystko płacą. Rządząca obecnie partia wygrała przed czterema laty wybory parlamentarne obiecując obniżenie podatków, wprowadzanie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, likwidację Senatu i ograniczenie liczby posłów do 390. PO wyborach podniosła podatki (VAT), nie złożyła nawet projektu zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu na jednomandatowe okręgi wyborcze, ale ostatnio wprowadziła je do Senatu, najwyraźniej po to, żeby PO likwidacji Senatu zrealizować obie obietnice za jednym zamachem. Nawet katastrofa nie zmniejszyła ilości posłów, ponieważ bezzwłocznie dobrali się następni. Parada Oszustów.

 

http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/zostawic-powiaty-czy-je-zlikwidowac,2972.html#comment

 

 

510 wyświetlen