/Panel Samorządowy. Konferencja Ruchu JOW

Panel Samorządowy. Konferencja Ruchu JOW

Przedstawiamy ekspertów Panelu Samorządowego na Listopadowej Konferencji Ruchu JOW. Dyskusję poprowadzi Patryk Hałaczkiewicz.

dr Elżbieta Hibner – ekspert samorządowy
W latach 1990–1996 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Łodzi. Od 1997 do 2001 pracowała w administracji rządowej jako doradca premiera Jerzego Buzka, szef gabinetu politycznego i następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, a od grudnia 2000 do sierpnia 2001 wiceminister w resorcie finansów. W wyborach samorządowych w 2006 uzyskała mandat radnej sejmiku łódzkiego, następnie powołano ją na stanowisko członka zarządu województwa. W 2017 roku zaangażowała się w Ruch Bezpartyjnych Samorządowców. W 2019 współtworzyła ruch Polska Fair Play

Piotr Roman – prezydent Bolesławca
W wyborach samorządowych w 1990 uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Bolesławcu, a w wyborach w 1994 reelekcję. W latach 1990–1998 był przedstawicielem miasta w Sejmiku Samorządowym Województwa Jeleniogórskiego (w okresie 1994–1998 pełnił obowiązki przewodniczącego prezydium tego sejmiku). Na skutek reaktywacji powiatu bolesławieckiego w wyniku reformy administracyjnej w 1999 objął obowiązki jego starosty (do 2002). W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu. W bezpośrednich wyborach samorządowych w 2002 został wybrany na prezydenta Bolesławca, następnie uzyskiwał reelekcję na to stanowisko w wyborach w 2006, 2010, 2014 i 2018. W wyborach w 2019 ubiegał się bezskutecznie o mandat senatora.
W 2008 związał się ze Stowarzyszeniem Dolny Śląsk XXI (w styczniu 2011 przemianowanym na Obywatelski Dolny Śląsk), do 2010 dolnośląskim oddziałem Polski XXI. Objął też obowiązki prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. W 2014 był jednym z twórców powołanego w wyniku podziału w ODŚ Ruchu Bezpartyjni Samorządowcy.

Paweł Wróblewski – samorządowiec, lekarz, nauczyciel akademicki
W 2002 i 2006 uzyskiwał mandat radnego sejmiku dolnośląskiego II i III kadencji.
Od sierpnia 2004 do grudnia 2006 zajmował stanowisko marszałka województwa. Pełnił później funkcję doradcy wojewody dolnośląskiego razem m.in. z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, z którym 26 stycznia 2008 założył, a następnie został prezesem regionalnego Stowarzyszenia Dolny Śląsk XXI. Zasiadał w radzie Ruchu Obywatelskiego „Polska XXI”. W 2010 ponownie został radnym województwa z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza, został wiceprzewodniczącym sejmiku IV kadencji. W 2014 uzyskał mandat na kolejną kadencję z ramienia Platformy Obywatelskiej (jako kandydat Rafała Dutkiewicza), a w 2015 zastąpił Barbarę Zdrojewską na funkcji przewodniczącego sejmiku V kadencji (pełniąc tę funkcję do końca tej kadencji w 2018). W marcu 2016 opuścił klub PO, współtworząc klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy, który w lipcu tego samego roku przekształcił się w Dolnośląski Ruch Samorządowy, a w czerwcu 2018 ponownie powrócił do nazwy Bezpartyjni Samorządowcy. Współtworzył projekt Polska Fair Play.

Filip Chodkiewicz – zastępca burmistrza Augustowa, prawnik, samorządowiec, od 2014 radny miasta Augustowa, w kadencji 2014-2018 przewodniczący Rady Miasta w Augustowie, od 2018 zastępca burmistrza miasta w Augustowie, współzałożyciel Ruchu Samorządowego „Bezpartyjni”. Współtworzył projekt Polska Fair Play.

707 wyświetlen