Oświadczenie ZK OZZL w sprawie nieprawidłowości, jakie zdarzyły się w czasie wyborów samorządowych.

Bydgoszcz, 25 listopada 2014 r.


Oświadczenie ZK OZZL
w sprawie wyborów samorządowych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu licznych nieprawidłowości, jakie miały miejsce w czasie obecnych wyborów samorządowych. W ocenie OZZL podważają one istotnie zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz procedur demokratycznych.

Niezrozumiałe jest lekceważenie tych zagrożeń przez niektórych polityków, zwłaszcza przez przedstawicieli koalicji rządzącej oraz Prezydenta RP. OZZL jako organizacja pozarządowa, dobrowolna, niezależna i samorządna może funkcjonować w Polsce od ponad 20 lat tylko dzięki temu, że Polska stała się państwem demokratycznym. Dlatego wszelkie działania, które podważają zasady demokratycznego państwa prawnego traktujemy jako zagrożenie także dla naszego istnienia.

Jesteśmy zatroskani o prawidłowość wyborów samorządowych również dlatego, że zdecydowana większość szpitali w Polsce oraz wiele poradni stanowi własność samorządów: gminnych, powiatowych lub wojewódzkich i nie jest obojętne, czy władzę w samorządzie obejmą faktycznie te osoby, które zostały wybrane przez obywateli.

OZZL wzywa rządzących, aby wypracowali wspólnie z opozycją sposób wyjścia z obecnego kryzysu i podjęli działania, które zapobiegną podobnym patologiom w przyszłości.

W ocenie OZZL konieczne są zmiany nie tylko techniki głosowania i liczenia głosów, ale – przede wszystkim – zmiana ordynacji wyborczej. OZZL od lat popiera wprowadzenie ordynacji wyborczej (do samorządu i Sejmu) większościowej, opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW). Ordynacja taka jest prosta, zrozumiała i przejrzysta. Lepiej niż tzw. ordynacja proporcjonalna, partyjna, oparta o okręgi wielomandatowe odzwierciedla rzeczywiste wybory obywateli. Jest rzeczą znamienną, że podczas obecnych wyborów samorządowych liczba głosów nieważnych w wyborach opartych na JOW (np. do rad gmin) była znacząco mniejsza, niż w wyborach przeprowadzanych w wielomandatowych okręgach (do sejmików wojewódzkich i powiatów).

W ocenie OZZL konieczne jest przeprowadzenie referendum wśród Polaków w sprawie zmiany ordynacji wyborczej na ordynację większościową, opartą o JOW. Naród ma prawo wypowiedzieć się w tej sprawie.

Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Dyskusja - 3 Komentarzy
 1. Zdzisław Ilski

  29. Lis 2014,  godz. 21:41

  Szanowny Panie Doktorze. W tej sprawie to zgadzamy się, i to jest budujące. Przekaz powinien być jednoznaczny. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

 2. Tadeusz Rogowski

  29. Lis 2014,  godz. 10:19

  Ja z kolei cieszę się bardzo, że pan dr Zdzisław Ilski jest zwolennikiem jednoznacznego, jasnego i czytelnego wypowiadania się w sprawie JOW.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

 3. Zdzisław Ilski

  27. Lis 2014,  godz. 21:20

  Z podziwem czytam oświadczenie OZZL. Raz dlatego, że środowisko lekarzy skupionych w tym związku, a zwłaszcza Pan Krzysztof Bukiel, od niemal 15 lat konsekwentnie rekomenduje wprowadzenie okręgów jednomandatowych do Sejmu RP. Dwa dlatego, że ma zarówno intuicję jak i wiedzę o tym, że przeprowadzanie wyborów do samorządów lokalnych ściśle wiąże się z losem tej grupy. Od kondycji samorządów lokalnych uzależnione jest prosperowanie (bądź nie) większości jednostek dbających o nasze zdrowie. Niech więc to oświadczenie stanie się wzorem dla innych środowisk, zwłaszcza podobnie usytuowanych.

  Odpowiedz

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.