/Klip wyborczy kampanii Pawła Kukiza

Klip wyborczy kampanii Pawła Kukiza

Klip wyborczy kampanii Pawła Kukiza na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza, czyli z dobrowolnych wpłat dokonanych przez obywateli Rzeczypospolitej na rzecz Kandydata.

Film zawiera fragment przemówienia Marszałka Józefa Piłsudskiego z 5 września 1924 roku: Zdaniem moim, zasadniczym postulatem w stosunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę i minister rządzący krajem, (…) dla wspólnej pracy z innymi – warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyż wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jakżeby inaczej życie wyglądało.

1 028 wyświetlen