/Odpowiedź Kancelarii Sejmu

Odpowiedź Kancelarii Sejmu

Odpowiedź Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu na list z dnia 23 marca 2010.

Warszawa, 1  kwietnia 2010 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Korespondencji i Informacji
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
BKI-141-21940/10

Pan Jerzy Przystawa

Szanowny Panie,

w związku z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 marca 2010 r. uprzejmie informuję, że Komisja Oceny Dokumentacji w Archiwum Sejmu wydzieliła do zniszczenia zweryfikowane już karty z wykazami obywateli popierających wniosek o przeprowadznie interesującego Pana referendum w dniu 17 lipca 2006 r., uznając je za dokumentację niearchiwalną.

Z poważaniem,

/-/Sylwia Gołaszewska
            specjalista

589 wyświetlen