/O Listopadowej Konferencji Ruchu JOW

O Listopadowej Konferencji Ruchu JOW

„Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej: Prawo wyborcze w nowej Konstytucji” – tak brzmiał temat tegorocznej Listopadowej Konferencji Ruchu JOW, która odbyła się w sobotę 17 listopada w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Oto krótka relacja z jej przebiegu.

Pierwszy zabrał głos doktor Wojciech Kaźmierczak, który tytułem wprowadzenia przypomniał postać profesora Jerzego Przystawy w 6. rocznicę Jego śmierci, przedstawił skrótowo Jego spostrzeżenia dotyczące patologii polskiej demokracji (mierni kandydaci, wadliwa struktura państwa, brak odpowiedzialności posłów przed wyborcami, rządy koalicyjne) oraz postulat wprowadzenia do polskiej debaty publicznej tematyki ustrojowej ordynacji większościowej JOW w wyborach do Sejmu.

Doktor Ryszard Balicki, konstytucjonalista, w swoim wystąpieniu rozważał regulacje prawa wyborczego do parlamentu w ujęciu konstytucyjnym. Wyraził też wątpliwości dotyczące interpretacji znaczeń terminów zawartych w Konstytucji oraz ograniczeń czynnego i biernego prawa wyborczego (np. wiek kandydatów i wyborców, narodowość – w wyborach samorządowych, wielkość i kształt okręgów wyborczych).

Z dynamiczną prezentacją „Piramida uwodzenia III RP” wystąpił Jerzy Karwelis, autor książki „Trzeci sort”. Przedstawił mechanizmy działania partii politycznych w Polsce, przyczyny wojny polsko-polskiej i podział elektoratu ze względu na stosunek do plemion partyjnych i wyborów.

Jerzy Karwelis

Doktor Wojciech Błasiak odpowiadając na pytanie o przyczyny politycznej korupcji, wskazał na brak bezpośredniej zależności polityków od wyborców w ordynacji proporcjonalnej i mieszanej (poparcie wyborców jest mało istotne). Skutkuje to poczuciem wyższości w stosunku do reszty społeczeństwa klasy politycznej oraz jej bezkarności.

Wojciech Błasiak

Doświadczeniami z kampanii wyborczej w wyborach samorządowych podzieliła się doktor Elżbieta Hibner. Zwróciła uwagę na nierówności w zasadach prowadzenia kampanii przez kandydatów partyjnych i bezpartyjnych (czas antenowy, finansowanie), postulując konieczność debaty publicznej o miejscu i roli samorządu.

dr Elżbieta Hibner i Patryk Hałaczkiewicz

Prof. dr hab. Antoni Kamiński omówił genezę wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej oraz wskazał na skutki jej funkcjonowania (niewydolna administracja, niesprawny wymiar sprawiedliwości, niewłaściwy kierunek zmian prawa wyborczego) w realiach III RP – państwa dysfunkcjonalnego, kierowanego przez związki łowców posad – jak określił partie polityczne.

prof. Antoni Kamiński

Przybyły ze Szwajcarii profesor Mirosław Matyja krytycznie odniósł się do zapisów w Konstytucji RP dotyczących demokracji bezpośredniej. Mimo że formalnie zarówno referenda, jak i obywatelskie inicjatywy ustawodawcze są konstytucyjnie gwarantowane, to szczegółowe przepisy wprowadzane przez partyjny parlament ograniczają lub wręcz uniemożliwiają ich skuteczne przeprowadzenie.

prof. Mirosław Matyja

O potrzebie deglomeracji centralnych instytucji publicznych mówił Piotr Trudnowski – przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego.

Piotr Trudnowski

Tę część konferencji zamknęła prezentacja profesora Tomasza Kaźmierskiego, który przedstawił sposób funkcjonowania samorządów w Polsce i w Wielkiej Brytanii, kładąc nacisk na różnice między odbieraniem przez wyborców reprezentantów wybranych w JOW, a tych, którzy otrzymali mandat w ordynacji mieszanej (efekt Zombie).

prof. Tomasz J. Kaźmierski

W konferencji uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka oraz senator Jarosław Obremski.

Po części dyskusyjnej nastąpił panel samorządowy prowadzony przez Patryka Hałaczkiewicza. W panelu uczestniczyli: dr Elżbieta Hibner, senator Jarosław Obremski, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza, wiceprezydent Zgierza Bohdan Bączak, i burmistrz Siechnic Milan Ušák.

Bohdan Bączek, Łukasz Mejza, Milan Ušák, Jarosław Obremski, dr Elżbieta Hibner, Patryk Hałaczkiewicz

Konferencję zakończyło opublikowanie i przedyskutowanie apelu do mediów ogólnopolskich o udostępnienie łam i anten stowarzyszeniom, organizacjom i obywatelom spoza elit politycznych oraz o rzetelne i poważne prowadzenie debaty publicznej nt. reform ustrojowych.

Apel można podpisać pod linkiem: http://jow.pl/apel-ruchu-jow-do-rady-mediow-narodowych/

 

About Małgorzata Pawlak

matka, nauczyciel, bibliotekarz, domorosły pedagog, psycholog i socjolog, wielbicielka kotów i książek. Bez pasji gasnę. Obecnie to polityka.
1 149 wyświetlen