/Nowy Zarząd Stowarzyszenia „JOW”

Nowy Zarząd Stowarzyszenia „JOW”

W sobotę, 20 lutego 2016 r., w Krajowym Biurze Ruchu JOW we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu przedstawionego przez prezesa Stowarzyszenia dra Wojciecha Kaźmierczaka i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej uczestnicy Zgromadzenia zdecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarząd za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia, czyli od 20 czerwca 2015 do 20 lutego 2016.

Najważniejszym punktem obrad był wybór nowych władz Stowarzyszenia. Dotychczasowy Prezes, dr Wojciech Kaźmierczak, po trzech latach sprawowania tej funkcji zrezygnował z ponownego kandydowania na stanowisko. W głosowaniu tajnym uczestnicy Zgromadzenia wybrali nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia został prof. Tomasz Kaźmierski.

Zarząd Stowarzyszenia:
Tomasz J. Kaźmierski, Southampton – Prezes Zarządu
Wojciech Kaźmierczak, Wrocław – Wiceprezes Zarządu
Anna Niedziałkowska, Warszawa – Wiceprezes Zarządu
Maciej Skwara, Wrocław – Dyrektor Biura
Patryk Hałaczkiewicz, Wrocław – Członek Zarządu
Mateusz Milian, Wrocław – Członek Zarządu
Tadeusz Rogowski, Koszalin – Członek Zarządu
Włodzimierz Urbańczak, Poznań – Członek Zarządu
Paweł Wołczański, Warszawa – Członek Zarządu
Edward Wóltański, Lubin – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Jerzy Gieysztor, Grzegorzewice – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Przystawa, Wrocław – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Krajewski, Wrocław – Członek Komisji Rewizyjnej

Na wniosek Edwarda Wóltańskiego Walne Zgromadzenie postanowiło upamiętnić twórcę Ruchu JOW i wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia śp. prof. Jerzego Przystawę poprzez zmianę nazwy na: Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy. Stowarzyszenie będzie mogło używać również nazwy skróconej.

1 468 wyświetlen