/Miękkie państwo

Miękkie państwo

Z przyjemnością informuję, iż ukazała się moja nowa książka „Miękkie państwo III Rzeczpospolitej i jego alternatywa”. Książkę dedykowałem pamięci założyciela i przywódcy Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych Profesora Jerzego Przystawy.

Głównym motywem zamieszczonych tam 93 tekstów, tak publicystycznych, jak i naukowych, jest wpływ partyjnej ordynacji proporcjonalnej w wyborach do Sejmu na system polityczny III RP i jego funkcjonowanie. Jego rezultatem jest stworzenie systemu partyjnej oligarchii wyborczej z fasadową demokracją parlamentarną. W konsekwencji ten system stworzył miękkie państwo o strukturalnych, a nie koniunkturalnych cechach – (1) niskiego poziomu skuteczności i efektywności działania, (2) niskiego stopnia praworządności i służebności aparatów państwa, aż po ich zanarchizowanie, (3) wysokiego stopnia korupcji finansowej i politycznej oraz (4) nasilenia zachowań i działań kompradorskich, aż po poziom zdrady stanu.

Pokazana jest również możliwa alternatywa dla tego systemu politycznego i jego państwa dzięki wprowadzeniu ordynacji większościowej opartej na regule JOW, czyli budowy obywatelskiej demokracji parlamentarnej i republikańskiego państwa Rzeczpospolitej.

Książka, licząca 691 stron, składa się z 6. dość zróżnicowanych tematycznie rozdziałów; I. Państwo partyjnej oligarchii wyborczej, II. Agresja ekonomiczna na Polskę, III. Polityczny i kulturowy postkolonializm, IV. Górny Śląsk i górnictwo węglowe, V. Światowa wojna społeczna i gospodarcza, VI. Niemcy, Unia Europejska i Międzymorze.

Książkę wydał Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoi-Owsianego w Warszawie. Można ją zamówić mailowo pod adresem Instytutu: ihooo2.pl. Cena 60 zł wraz z wysyłką.

 

702 wyświetlen