/Marsz

Marsz

Dowidziałam się o JOW niedawno.Mieszkałam długo we Francji,nigdy o JOW tam nie słyszałam .Tutaj w kraju z mojego otoczenia o JOW nikt nie wie .Trzeba JOW rozreklamować.Myślę że prasie na tym nie zależy wręcz może przeszkadza.Tylko zwolennicy mogą coś zorganizować.Proponuję marsz np.z Łodzi do Warszawy .Jola Graczykowska

About jolanta graczykowska

592 wyświetlen