/Marsz

Marsz

Dowidziałam się o JOW niedawno.Mieszkałam długo we Francji,nigdy o JOW tam nie słyszałam .Tutaj w kraju z mojego otoczenia o JOW nikt nie wie .Trzeba JOW rozreklamować.Myślę że prasie na tym nie zależy wręcz może przeszkadza.Tylko zwolennicy mogą coś zorganizować.Proponuję marsz np.z Łodzi do Warszawy .Jola Graczykowska

About jolanta graczykowska