/List do Uczestników I Ogólnopolskiej Konwencji Samorządowej „Bezpartyjni”

List do Uczestników I Ogólnopolskiej Konwencji Samorządowej „Bezpartyjni”

Szanowni Uczestnicy Pierwszej Ogólnopolskiej Konwencji Samorządowej „Bezpartyjni”!

Serdecznie pozdrawiam Was w imieniu Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Patrzymy z nadzieją na ożywczą energię obecną dziś w środowiskach samorządowych i sprzeciwiamy się próbom erozji ustroju polskiego samorządu terytorialnego oraz próbom ograniczania prawa Polaków do samodzielności, wolności budowania gospodarczego ładu na szczeblu lokalnym.

Lokalną samorządność chcą ograniczać dziś partyjni politycy, posłowie dysfunkcjonalnego sejmu, który nie jest złożony z prawdziwej, obywatelskiej reprezentacji. Wyłonienie takiej reprezentacji uniemożliwia wadliwa ordynacja wyborcza. Żaden z posłów do Sejmu nie ma teraz tak silnego mandatu obywateli, jaki mają wybrani bezpośrednio wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz wybrani w jednomandatowych okręgach radni gmin. Reformę państwa trzeba zacząć od zmiany sposobu wybierania posłów do sejmu. Samorządy działają w miarę sprawnie. Ustawa o Samorządzie Terytorialnym z 1990 r. do tej pory stanowi najdalej idącą i najlepiej opracowaną reformę ustrojową ostatnich 28 lat.

Próby ograniczania prawa do swobodnego, indywidualnego kandydowania na szczeblu lokalnym, nadawanie partiom politycznym nienależnych im przywilejów, zamiary likwidacji bądź ograniczenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, to działania bardzo niszczące. Gdyby się powiodły, samorządy mogłyby zostać przejęte przez niszczące Polskę na szczeblu centralnym oligarchie partyjne i w konsekwencji erozję powszechnie rozwijającej się w samorządach, szczególnie na szczeblu gmin, gospodarności i odpowiedzialności.

Ruch JOW za punkt wyjścia naprawy państwa uznaje odwrócenie obecnych, patologicznych relacji między partiami politycznymi i obywatelami, gdzie partie niesłusznie mają uprzywilejowaną pozycję względem obywateli.

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych przypomina, że JOW-y to sprawdzony od wielu lat i w wielu krajach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Francji, mechanizm łatwej realizacji wymogu licznego uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych i kontroli obywateli nad wybranymi reprezentantami. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze prowadzą do demokratyzacji partii od wewnątrz, czyniąc z nich organizacje oddolne, podporządkowane obywatelom.

Chcemy, by w wyborach zarówno do Sejmu, jak i do ciał samorządowych wszyscy mogli w prosty sposób kandydować na równych zasadach. Umożliwi to wybór ludzi kompetentnych, honorowych, odpowiedzialnych, sumiennych w pracy dla dobra wspólnego i łatwo, w razie potrzeby, wymienialnych na innych.

Życzę owocnych obrad,

Tomasz J. Kaźmierski
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych imienia prof. Jerzego Przystawy

23 września 2017

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 479 wyświetlen