Warszawa, 1 czerwca 2012

 

 

Jego Ekscelencja

Pan Gheorghe Predescu

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii

w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Fryderyka Chopina 10

00-559 Warszawa

 

 

Ekscelencjo,

 

 

Piszę do Pana w imieniu  Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, który od wielu lat zabiega o wprowadzenie w Polsce, w wyborach do Sejmu, systemu wyborczego na wzór takiego, jaki obowiązuje w najwyżej rozwiniętych demokracjach, jak Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada i inne. Jesteśmy bowiem przekonani, że taki system wyborczy wprowadziłby w polityce państwowej polskiej odpowiedzialność indywidualną wybranych polityków przed wyborcami, dając społeczeństwu efektywną kontrolę nad postępowaniem i jakością klasy politycznej. Cieszymy się więc niezmiernie, że taki właśnie system został uchwalony przez Parlament Rumuński. Mamy głęboką nadzieję, że Prezydent Rumunii niebawem tę nową ustawę podpisze i stanie się ona obowiązującym prawem.

 

Rumunia jest pierwszym krajem w całym byłym bloku sowieckim, która zdecydowała się na ten doniosły krok, a politycy rumuńscy dają nam wszystkim przykład, że politycy są w stanie wznieść się nad wąskie interesy partyjne i wprowadzić instytucje demokratyczne, które ich działanie poddadzą skutecznej kontroli obywatelskiej. Ufamy, że za Waszym przykładem pójdą politycy polscy, a może też i innych krajów w podobnej sytuacji. Dlatego kierujemy na Pańskie ręce wyrazy najwyższego uznania, gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności dla Pańskiego Kraju i Jego Obywateli.

 

Składając nasze najlepsze życzenia nie zapominamy, że Rumunia była jedynym krajem, który okazał Polsce i Polakom prawdziwą pomoc w chwili katastrofy dziejowej, jaką była napaść na nasz kraj, ze strony Niemiec i Sowietów, we wrześniu 1939 roku. Ten historyczny fakt nakłada na nas obowiązek wzajemności i śledzenia rozwoju Rumunii ze szczególną uwagą.

 

Bylibyśmy zobowiązani, gdyby Pan Ambasador, albo osoby przez Niego wskazane mogły podzielić się z nami doświadczeniami rumuńskimi, albowiem te doświadczenia maja ogromne znaczenia dla nas wszystkich.

 

Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy najgłębszego szacunku,

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                    Jerzy Przystawa      

                                                                                                 Prezes Zarządu      

 

 

 

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

Dyskusja - 1 komentarz
  1. Krzysztof Kowalczyk

    14. Cze 2012,  godz. 15:03

    Ten list do ambasadora Rumunii ukazał się na łamach dwutygodnika „Prawda jest ciekawa. Gazeta obywatelska” z 7-20 czerwca 2012. Gazeta jest dostępna w kioskach Kolportera w największych miastach w Polsce w cenie 1,80 zł: http://www.gazetaobywatelska.info

    Polecam również felieton red. Romana Graczyka o JOW w kontekście wyborów we Francji: http://fakty.interia.pl/felietony/graczyk/news/system-w-ktorym-mozna-przegrac,1809350,5457

    Odpowiedz

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.