/Która demokracja jest najlepsza ?

Która demokracja jest najlepsza ?

 

Demokracja teoretycznie oznacza, że naród jest suwerenem i on decyduje o sprawach publicznych. Jednak diabeł tkwi szczegółach. Nie ma dwu identycznych demokracji. Pomijając wszystkie pozorne demokracje takie jak np. „ludową” znaną z PRL-u czy aktualnie praktykowaną na Białorusi, wyróżnić można trzy istotnie różniące się jej odmiany:

 

– bezpośrednią

 

– przedstawicielską z ordynacją większościową

 

– przedstawicielską z ordynacją mieszaną w której dominujące znaczenie ma ordynacja proporcjonalna.

 

Podstawowa zasada udanej modernizacji organizacji nakazuje przed podjęciem ostatecznej decyzji – Reformować czy nie reformować? A jeśli TAK to jak?, nakazuje porównać i przeanalizować dostępne warianty rozwiązań.

 

Ocenę  poszczególnych odmian demokracji należy rozpocząć od sprawy zasadniczej tj. porównania dostępności obywateli do „pracy i chleba”  w krajach stosujące je od lat. W niniejszym opracowaniu porównajmy sytuację ekonomiczną PKB per capita oraz wielkość zadłużenia obywateli, stopę bezrobocia i ONZ-towski Wskaźniki Rozwoju Społecznego  ang. Human Development Index  HDI.  Do analizy wzięliśmy dane statystyczne z następujących krajów:

 

Szwajcaria – demokracja bezpośrednia;

 

USA i Wielka Brytania– demokracja przedstawicielska z ordynacją większościową;

 

Niemcy i Włochy– demokracja przedstawicielska z ordynacją mieszaną (proporcjonalną).

 

Dla porównania gdzie znajdujemy się my z „naszą demokracją”  z  w/w „starymi demokracjami” podaliśmy dane statystyczne z Polski.

 

1.Liczba ludności w mlnw 2010 roku

wg http://www.imf.org/external/data.htm

 

 

Odmiana demokracji

 

Naród

Liczba ludności

mln

%

bezpośrednia

Szwajcaria

7,836

100

 

przedstawicielska z JOW-ami

USA

313,249                              

83,33

 

Wielka Brytania

62,644                               

16,67

 

przedstawicielska mieszana

Niemcy

 

81,440                                

57,33

Włochy

60,619

42.67

 

„polska”

Polska

38,073                              

100

 

 

 

  1. Wielkość PKB oraz długu publicznego

 

 w % PKB  przypadający na jednego mieszkańca /rok  w 2010 roku wghttp://www.imf.org/external/data.htm

 

 

Odmiana demokracji

 

Naród

 

 

Wielkość PKB per capita  (USD/rok)

Dług publiczny

   (% PKB)    

 

bezpośrednia

Szwajcaria

                     67 074

 

                      37,764

 

przedstawicielska z JOW-ami

 

USA

47 132

 

  45 326

  65,761

 

   66,274

Wielka Brytania

 36298                                                          

  68,839

 

przedstawicielska mieszana

Niemcy

 

40 512                                

 

  37 661

 

58,655

 

   75,863

Włochy

 

33829

98,982

„polska”

Polska

                     11 522                              

 

                       53,535

 

 

 

 

     

 

 

  1. Stopa bezrobocia w 2010 roku

 

 

 

Odmiana demokracji

 

Naród

 

Stopa bezrobocia

        (%)

bezpośrednia

Szwajcaria

                  3,8

 

przedstawicielska z JOW-ami

USA

9,6                              

 

   9,3

Wielka Brytania

7,8                                

 

przedstawicielska mieszana

Niemcy

 

7,4                                

 

   7,9

Włochy

8,7

„polska”

Polska

                  12,3                             

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wskaźnik Rozwoju Społecznego  ang. Human Development Index HDI

 

Statystyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” (long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni standard życia” (a decent standard of living).wg  http://www.nationmaster.com/graph/eco_hum_dev_ind-economy-human-development-index

 

 

 

 

Odmiana demokracji

 

Naród

 

 

Wskaźnik Rozwoju Społecznego HDI

 

 

Pozycja na światowej liście rankingowej

bezpośrednia

Szwajcaria

                      0,947

                             7

 

przedstawicielska z JOW-ami

USA

 

0,944

 

 

   0,943

       10

 

     (11)

Wielka Brytania

0,939

       15

 

przedstawicielska mieszana

Niemcy

 

0,930

 

   0,932

       20

  

    (19)

Włochy

 

0,934

       18

„polska”

Polska

 

 

                       0,858

                              36

 

 

 

 

  1. Podsumowanie –uwagi końcowe

 

Demokracja bezpośrednia to 100%  rządów ludu. Demokracja przedstawicielska z ordynacją proporcjonalną ma najmniej wspólnego z rządami ludu. Władza obywateli  ograniczona jest wyłącznie do prawa uczestniczenia w okresowych sondażach popularności pragnących być politykami.

 

Różne źródła statystyczne podają różne dane jednak niezależnie od tego, które dane przyjąć do wyliczeń to zawsze najlepszymi parametrami uzyskuje Szwajcaria, która stosuje demokrację bezpośrednią a najgorsze kraje stosujące demokrację przedstawicielską z ordynacją mieszaną – proporcjonalną. 

 

W lipcu 1981 roku Jacek Fedorowicz występując dla uczestników manifestacji SOLIDARNOŚCI na Rondzie w Warszawie (obecnie takim rondem jest plac Tahrir w Kairze), mając na uwadze system polityczny, przypomniał dobrą szkolną mądrość:

 

 „Kochani – ściągać należy od prymusów a nie od przeciętniaków”.

 

Nie mamy wyboru powinniśmy się sprężyć i ściągać od  prymusa! Jeśli chcemy mieć nadzieję na dobre jutro  w naszej ojczyźnie powinniśmy powalczyć o najlepszą demokrację tj. BEZPOŚREDNIĄ.  Zapraszamy do Stowarzyszenia WIĘCEJ DEMOKRACJI

 

Zdzisław Gromada

Robert Fiałek

Mirosław Naleziński

www.demokracjabezposrednia.pl

576 wyświetlen