/Konferencja Ruchu JOW pt. „Sposób na dobre państwo”

Konferencja Ruchu JOW pt. „Sposób na dobre państwo”

28 września 2013 w Warszawie.
Podsumowanie obrad – Lista JOW.

W działaniu Ruchu JOW na rzecz wprowadzenia wyborów jednomandatowych do Sejmu osiągnęliśmy punk zwrotny. Najpierw pracowaliśmy nad wprowadzeniem tego postulatu wyborów JOW do świadomości własnej – uczyliśmy się. Potem przez lata docieraliśmy do naszych obywateli – że jest alternatywa do głosowania na listy partyjne, że można i należy w niewielkich okręgach wyborczych wybierać do Sejmu znanych ludzi zaufania, według zasady jeden okręg, jedna tura, jeden poseł. System brytyjski jest dobrym wzorcem. W ciągu ostatniego roku zaistniał kolejny postęp – opracowaliśmy (śp. Mariusz Wis, Paweł Kawarski, Andrzej Czachor) projekt korekty aktualnego Kodeksu Wyborczego pozwalający na przeprowadzenie wyborów sejmowych w systemie JOW. Projekt jest dostępny pod adresem e-mail Fundacji im. J. Madisona.

Sytuację, w jakiej teraz jesteśmy, chcę zilustrować osobistą metaforą. Gdy w 1955 roku zaczynałem studia w Warszawie, na Placu Zamkowym było tylko puste miejsce po Zamku Królewskim. Ale każdy wiedział, że On tu wróci. Bo taka była wola ludzi. A ponadto przetrwały wojnę plany architektoniczne, które mogły przyjąć kształt materialny, w cegle. I tak się po kilku latach stało.

Teraz pojawił się w działalności Ruchu JOW ważny Fakt Dokonany. Dzięki inicjatywie Mariusza Wisa i wielkiej pracy kilkunastu wolontariuszy – Autorów, obszary i granice 460 jednomandatowych okręgów wyborczych zostały wyznaczone. Dane te są zgromadzone i są dostępne dla każdego Obywatela pod podanym wyżej adresem e-mail. Powstała Lista (wykaz, spis) 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych dla Polski.

Oto nazwiska Autorów Listy JOW dla kolejnych województw:
Krzysztof Porowski – woj. dolnośląskie, kujawskie, pomorskie, łódzkie
Hanna Osadca – woj. lubuskie, warmińsko-mazurskie
Jerzy Sanseigne – woj. lubelskie
Piotr Łukaszkiewicz – woj. małopolskie
Mariusz Wis – woj. mazowieckie
Ewa Szewczyk – woj. opolskie
Łukasz Bień – woj. podkarpackie
Edgar Filip Różycki – woj. podlaskie
Marcin Jurecki – woj. śląskie
Maria Kowalik – woj. świętokrzyskie
Krzysztof Kowalczyk – woj. wielkopolskie
Tomasz Strakacz – woj. zachodniopomorskie

To nie tak istotne, że te okręgi wyborcze mają na razie charakter wirtualny. Nieistotne, bo obecnie każdy może się zorientować w jakim jednomandatowym okręgu wyborczym istnieje jako Obywatel. Kogo może w nim typować, przygotowywać, zachęcać do kandydowania na posła. Vox populi ma teraz schemat, wokół którego może się krystalizować.

Przez sam fakt swojego zaistnienia Lista JOW, ten pozornie pospolity maszynopis, tworzy potężną siłę sprawczą na rzecz naprawy Państwa. Teraz możesz wiedzieć jak wygląda Twój JOW. Twoja mała ojczyzna, z której będziesz wysyłał swojego reprezentanta do rządzenia wielką ojczyzną – Polską. Wykorzystaj, Bracie Polaku, ten nowy potencjał, ten prawdziwie demokratyczny mechanizm polityczny.
Jak wykorzystać? To jest kwestia Twojej wyobraźni, wiedzy i politycznej woli.

* Tekst opublikowała „Nasza Polska” nr 44 (939) z 29 października 2013

About Andrzej Czachor

Andrzej Czachor (1934-2017) – fizyk, prof. dr hab. w NCFJ w Świerku, publicysta; od 1995 roku uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
1 670 wyświetlen