/Konferencja Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW – Warszawa, 18.07.2015

Konferencja Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW – Warszawa, 18.07.2015

Zapraszamy na Konferencję Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW w sobotę, 18 lipca 2015, do Sali Widowiskowej w Warszawie przy ulicy Kocjana 3.

Program konferencji:

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji  –”Reguła wyborcza JOW” –  dr Wojciech Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW

10.30 – 11.30 – „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w brytyjskim systemie wyborczym” – prof. Tomasz J. Kaźmierski, Uniwersytet Southampton

11.30 – 14.00 – „Potencjalne zagrożenia funkcjonowania ordynacji mieszanych” – prof. Tomasz J. Kaźmierski, Uniwersytet Southampton

14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa*

16.00 – 17.00 – „JOW-y jako nowy kontrakt społeczny” – prof. Tomasz Tabako, Georgia State University

17.00 – 18.00 – Sesja pytań do ekspertów – odpowiedzi na pytania dotyczące JOW i ordynacji mieszanych udzielać będą eksperci Ruchu JOW prof. dr hab. Antoni Kamiński (Polska Akademia Nauk) oraz prof. Tomasz J. Kaźmierski

18.00 – Zakończenie konferencji

* Istnieje możliwość udziału we wspólnym obiedzie. Chętnych prosimy o dokonanie przedpłaty w wysokości 30 zł na konto Stowarzyszenia JOW (nr konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335 Kod BIC (Swift): BPKOPLPW) z dopiskiem „konferencja”.

1 344 wyświetlen