/Konferencja pt. „Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje”

Konferencja pt. „Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje”

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje” zorganizowaną przez zespół Instytutu Politologii we współpracy z naszym Stowarzyszeniem na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, która odbędzie się 13 i 14 marca 2017 r. w Instytucie Politologii we Wrocławiu przy ul Koszarowej 3.

Na konferencji swoje referaty wygłosi czterech naszych prelegentów: dr Wojciech Błasiak (Otwock), dr hab. Zdzisław Ilski (Wrocław), prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński (Warszawa) i prof. Tomasz J. Kaźmierski (Southampton).

Zasady dotyczące przeprowadzania wyborów powszechnych i sposobów ustalania wyników głosowania są jedną z kluczowych decyzji wpływających na charakter i funkcjonowanie systemu politycznego jako całości. Jest zatem zrozumiałe, że debata dotycząca systemów wyborczych i ich poszczególnych elementów angażuje nie tylko elity polityczne, ale także organizacje społeczne i obywateli. Z jednej strony krytykuje się już wprowadzone rozwiązania, m.in. pod kątem ich reprezentatywności, funkcjonalności i prostoty. Z drugiej – poszukuje się nowych zasad, które stanowiłyby gwarancję realizacji interesów zainteresowanych stron na rynku wyborczym.

Społeczne zainteresowanie problematyką wyborów i zasad ich przeprowadzania, a zwłaszcza obecność tego wątku w debacie przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. w Polsce, skłaniają do podjęcia naukowej dyskusji poświęconej tej problematyce.

Zakres przedmiotowy dyskusji konferencji obejmuje przede wszystkim:
– genezę systemów wyborczych;
– rodzaje systemów wyborczych i przykłady ich stosowania;
– funkcje systemów wyborczych;
– systemy wyborcze jako instrumenty/narzędzia zdobywania i utrzymania władzy;
– konsekwencje polskich systemów wyborczych dla: – struktury rywalizacji na ogólnopolskiej, regionalnych i lokalnych scenach politycznych; – partii politycznych, ich strategii i taktyk wyborczych; – obywateli i organizacji społecznych.

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Rozważania o systemach wyborczych:
typy, funkcje i konsekwencje systemów wyborczych”
Wrocław, 13–14.03.2017

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, Wrocław

13 marca 2017

10.00 – 11.30 – Rejestracja uczestników konferencji
– serwis kawowy

11.30 – 12.00 – rozpoczęcie konferencji i przywitanie Uczestników
prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr
dr hab. Robert Alberski, prof. UWr, Dyrektor Instytutu Politologii UWr

12.00 – 14.00 – Sesja plenarna: Funkcje systemów wyborczych

Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Uczestnicy:
dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS, Warszawa) – Agregacyjna funkcja wyborów w polskim systemie politycznym

dr hab. Bartłomiej Michalak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) – Kreacyjna funkcja wyborów

dr hab. Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski, Katowice) – Mobilizacyjna funkcja wyborów

14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 – Dyskusja plenarna: System wyborczy – propozycje dla Polski

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
Komunikat: Niekonstytucyjność propozycji ograniczenia do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uczestnicy:
Jacek Świat, Poseł RP (Prawo i Sprawiedliwość)
Jarosław Obremski, Senator RP
Michał Jaros, Poseł RO (Nowoczesna)
Patryk Hałaczkiewicz (Bezpartyjni Samorządowcy)
Michał Huzarski (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Prowadzenie: red. Przemysław Gałecki (Polskie Radio Wrocław)

19.00 – Uroczysta kolacja

14 marca 2017

9.00 – 10.00 – Sesja plenarna
Prowadzenie: dr hab. Robert Alberski, prof. UWr

prof. dr hab. Antoni Kamiński (Polska Akademia Nauk, Warszawa)– Ustrój państwa, ordynacja wyborcza, kultura polityczna

prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski (Uniwersytet Southampton) – Samorządy brytyjski – struktura, kompetencje i ordynacje wyborcze

10.00 – 10.15 – Przerwa kawowa

10.15 – 12.00 – Panele dyskusyjne

Panel I: Polski system wyborczy na poziomie lokalnym

Panel III: Systemy wyborcze na świecie – studia przypadków

Panel V: Historyczne systemy wyborcze
dr hab. Zdzisław Ilski  (Politechnika Wrocławska) – Wzór systemu wyborczego starej Polski

Panel VII: Konsekwencje systemów wyborczych

Panel IX: System wyborczy a mechanizmy funkcjonowania reżimu politycznego

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 14.15 – Panele dyskusyjne

Panel II: System wyborczy a rozliczalność władz

Panel IV: Skutki systemów wyborczych na świecie

Panel VI: Uwarunkowania systemów wyborczych
dr Wojciech Błasiak (Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych) – Konsekwencje proporcjonalnej ordynacji wyborczej do Sejmu RP dla życia politycznego kraju i funkcjonowania polskiego państwa. Rola kontekstu socjopolitycznego w tworzeniu systemów wyborczych w Polsce

Panel VIII: Analiza skutków systemów wyborczych

14.30 – Obiad i zakończenie konferencji

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, 2 obiady w trakcie konferencji oraz udział w uroczystej kolacji na zakończenie pierwszego dnia.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Uniwersytetu Wrocławskiego
nr 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022 z dopiskiem: „Konferencja nr 7003/2218/16” z podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji.

Kontakt mailowy: systemy.wyborcze2017@gmail.com

1 562 wyświetlen